Blogia
primariasagunt

Àrea de llengües. Animació lectora

Pàgina web d'estratègies lectora

Pàgina web d'estratègies lectora tecleja damunt d'aquest enllaç  estratègies lectores i aniaràs a un lloc d'internet on navegant per ella trobaras possibiltats educatives per a l'aula

ACTVITATS POSSIBLES PER A LES MALETES VIATGERES EN UN PLA LECTOR

ACTVITATS POSSIBLES PER A LES MALETES VIATGERES EN UN PLA LECTOR

Activitats per a fer amb una maleta viatgera per a lectura:

- amb fotocopia dels personatges dels llibres per descobrir qui son cadascú;

- inventar histories dels personatges (diàlegs, esdeveniments, mesclant del mateix llibre o de diferents llibres  ...);

- fer cromos dels personatges; endevinar els personatges dels contes;

- memorització de noms;

- relacionar: nom, aspecte físic, que poden dir o que es pot passar;

- escriure un noticia del personatges d’acord al que passa al conte, per a fer un “Diari de la maleta viatgera per la classe”;

- fer classificació de personatges;

- dibuixar com creus que serà el personatge del conte d’acord a un títol;

- vocabulari;

   - la caixa de les paraules; . . .

ACTIVITATS PER EL PLA LECTOR

ACTIVITATS PER EL PLA LECTOR

-  Realització de lectures

-  Formació de grups d’alumnes responsables de

-  Cartells de animació a la lectura

-  Assistència a representacions teatrals

-  Realització de representacions teatrals

-  Estudi de les portades del llibres i de l’autor, relacionant-ho amb altres llibres o autors de l’època

- Extraure informació dels llibres, i, extraure valoracions que orienten la nostra fonamentació del que es diu

- Utilització del llenguatge publicitari amb els seus recursos per orientar la lectura i campanyes en favor de la lectura

- Lectures per captar el sentit global amb un clima adequat (llum, soroll, ..)

- Llibre forum

- Telegrama misteriós on desenvolupar la capacitat d’observació, deducció, resolució ... per solucionar un problema plantejat

- Sopa de lletres

-  Jeroglífic

-  La paraula oculta

– Perxa de paraules

- Endivina endevinalla

- Reconeixement d’un personatge d’una historia amb la seua representació per part del il·lustrador

- Organització de debats provocats per la lectura d’un llibre/s

- Manifest de les opinions, representacions, comentaris de la lectura realitzada.

- Presentacions dels llibres llegit per part de cada alumne que l’ha llegit (avaluació)

- Registre de llibres llegits

- Distinció de les funcions d’autor, il·lustrador, ... en un llibre

-  Localització de la  informació dels llibres (autor, editorial, títol,  col·lecció, pàgines, tema ... )

- Reconstrucció de textos a partir de lectures fetes

-  Eslògan, imatges ...

- Fitxer de vocabulari

- Registres d’assistència

- Exposicions temàtiques

- Materialització de determinats elements que intervenen en una història (fer-los per poder tocar-los)

- Murals amb frases significatives i imatges d’una historia, com un reclam publicitari del llibre en qüestió

- Partint dels conflictes que es plantegen en la història, i, que estiguen propers a l’alumne, formular interrogants en sobre tancats per resoldre les situacions plantejades.

- Amb fragments d’una història recuperar-la amb la reconstrucció de la mateixa

- Museu de literatura: amb objectes elaborat que representen al llibre

- Descobrir el tresor amagat, superant proves literàries o relacionades amb el que es diu al llibre, amb una prova final que consisteix en inventar en un temps determinat (3’)

- Amb una biografia d’autor, subratllar el que els crida l’atenció

- Homenatge d’autor, llibre,

- Carta a l’autor, personatge, del llibre per fer-li comentaris al respecte

- Presentació del llibre llegit per part dels alumnes, per a motivar-los a la lectura ( com a venedor del producte)

- Anàlisi de les tècniques utilitzades per l’autor, per l’il·lustrador i com afecta açò a l’aprenentatge pràctic

- Lectures en grups para que els alumnes es presten atenció al que diuen els altres, es poden fer les següents activitats: preparar una lectura i dialogar-la, buscar informació per a presentar-la, resumir algun text, transformació de textos (de conte a poesia, de poesia a teatre, ....)

- Explicació de la intenció de que s’ha llegit, poden fer-se anticipacions del que es pot succeir, exploració de textos per a comprovar les anticipacions, ...

- Reordenar un text retallat

- Parlar amb prefixes en determinats vocabularis i donar el significat

-  Parlar al revés o escriure la revés

- Completar fragments

- Unir totes les paraules, per vore com farà les separacions de les paraules

- Buscar les paraules afegides

- El semàfor

- Des xifrar missatges amb codis

- Narracions i dramatitzacions amb recolzaments (escenografia, ombres, titelles, ..)

- Jocs basat en il·lustracions  de protagonistes, situacions,

- Diapositives en relació a contes o histories

- Poesies com un joc de paraules, basats en el record, la imaginació, que es poden convertir en cançonetes  o ritmes

- Jocs de absurdes, per crear histories, relats o poesies, ...

-  Jocs d’enigmes

-  Puntuar textos per vore el sentit que tenen, quan es canvia una coma, un punt, les interrogacions, les exclamacions, ...

- Slogam, que crida l’atenció per llegir els llibre

-  Gincana, trobar coses dels llibres (personatges, accions, frases, dibuixos, nom d’autors, ..

- Trivial del conte

-  Cartes a les famílies dels personatges

- Descripció de personatges, d’un paisatge,

- Donar la imatge d’un llibre (personatge, etc..) endevinar que serà, passarà

- Dibuixar una altra portada per al llibre

-  Inventar altre títol

- Historiogrames: amb un eix de coordenades on apareixen dibuixos, personatges, situacions, paraules, ... d’acord a una línia de progressió escriure el conte.

- Festival de joves autors i exposició dels llibres

- L’espectacle del conte: narració, jocs i accions per estimular la fantasia i la imaginació

- El camí del conte: il·lustracions per vore per on te que anar un personatge i descriure les accions fins aplegar a la seua meta.

- Donar vida a imatges que no la tenen, (semàfor, cadira, una granera, una agulla, una corda,  ..)

- Elements retallats i una sèrie d’escenes pintades, per col·locar als personatges en cada moment.

- Analitzar un conte per vore com un mateix fet es pot interpretar de diverses maneres

- La tasca del pares es llegir cada dia un poc amb el seu fill, com una manera de motivació i d’estimulació a ser lector, que ajuda a tindre un cervell jove

Estret de document cedits per Alfons Muñoz

ACTIVITATS DE GESTIÓ D'AULA DEL PLA LECTOR

ACTIVITATS DE GESTIÓ D'AULA DEL PLA LECTOR

- Condicionament del racó de la lectura

- Creació d’un clima confortable

- Utilització de la biblioteca com lloc per a realitzar treball en grup

- Decoració del racó o biblioteca d’aula (títol, personatges, frases, paraules

- Aprofundir en el significat d’un obra a través de la interacció de l’alumnat.

- Distribució de zones de material de biblioteca (d’esbarjo, de consulta, d’informació general, de llibres, de contes, d’enciclopèdies, ...)

- Tauler de recomanacions de lectures llegides

- Coneixement del camí que recorre un  llibre des de que es fa fins a que aplega a les mans dels alumnes

- Lectura en veu alta durant 5’ en la classe, al començament de la jornada o en el moment que el docent decidirà quan aplicar-ho

- Forum col·loquis dels llibres que es van llegint

Estret de documents cedits per Alfons Muñoz

ACTIVITATS DE GESTIÓ DE CENTRE DEL PLA LECTOR

ACTIVITATS DE GESTIÓ DE CENTRE DEL PLA LECTOR

- Grup encarregat de redactar el pla (organització i coordinació)

- Discussió del pla

- Sessions explicatives en cicle i nivell de les actuacions del pla per donar a conèixer-ho i també la seua relació amb el relació de la biblioteca

- Grup coordinador per fer un dossier de material per a l’aula , com el de la setmana del llibre / campanyes d’informació lectora / conta contes / maletes viatgeres /

- Campanyes de publicitat d’algun llibre de lectura

- Elaboració de llistes de llibres

- Confecció de un sistema de seguiment

- Fitxes de lectura

- Notes d’observació

- Presentació de llibres o enciclopèdies

- Elaboració de normes d’ús de la biblioteca i dels llibres

- Ampliació de la biblioteca amb aportacions personals

- Recomanacions de llibres

- Planificació de les Visites a la biblioteca ( de centre, municipal, ...)

- Elaboració d’activitats mensuals d’acord a campanyes o festivitats

- Informació als pares i motivar-los a la participació

- Xerrades o taules rodones per a formació en aquest tema

- Fer ressenyes de llibres

- Fitxes de lectura per afavorir la reflexió individual, destacant les parts important del llibre

- El professor te que estar ben informat de les lectures i llibres que poden interessar al seu alumnat

- Fer del llibre un objecte important en la vida del centre per a la realització de qualsevol activitat

- Elaboració d’una guia de lectures agrupant-los per temes

- El Club de lectura, amb un temps per a llegir, comentar, encara que la lectura principal es deu fer a casa.

- Moment del foment lector es al segon i tercer cicle de Primària, per el desenvolupament de la competència, per què es el moment  escolar on l’escrit passa a tenir un pes en l’aprenentatge, per la construcció de la imatge com a individu,

- L’hora del conte: dedicat a la narració oral, amb una periodicitat estable, dins un espai acollidor, fora de tota implicació escolar, on les relats tinguen un cicle temàtic, fent participar als xiquets, recolzant-se en el gest, la veu, coreografies,

- Fer ressenyes a autors i el seus textos, qüestionaris d’implicació, reclams visuals, proves d’ingeni,

Estret de documents cedits per ALfons Muñoz

OBJECTIUS PER VORE SON LES INTENCIONS DE ENTENDRE LA LECTURA DEL LLIBRES DINS DEL PLA LECTOR

OBJECTIUS PER VORE SON LES INTENCIONS DE ENTENDRE LA LECTURA DEL LLIBRES DINS DEL PLA LECTOR

- Aficionar a la lectura amb situacions que la facen necessària

- Apreciar les característiques argumentals i estilístiques d’un llibre

- Distingir la diversitat de tipus de llibres i identificar-los

- Definir les intencions de la lectura: per plaer, per actuar, per a documentar-se, per comunicar, per obligació, ...

- Fomentar l’escolta de la lectura per després fomentar l’acte voluntari i actiu de llegir

- Desenvolupar la capacitat de comprensió, d’interiorització i de comunicació de l’ésser humà

- Fomentar la utilitat de lectura dins d’una societat de producció i d’intercanvi, aprofitant la funció màgica del fet literari.

- Llegir sempre amb una finalitat (informació, de gaudir,...)

- Llegir implica comprendre, dominar habilitats i aprendre estratègies, ampliant coneixements i educant conductes i valors

- Ensenyar a llegir implica: tindre objectius clars, interrogar-se durant la lectura, fer inferències i suposicions,  extraure les idees principals, interpretar textos, ...

- Aconseguir una lectura progressiva de llibres i una expressió escrita paral·lela que confirme l’assimilació i  el pas a la lectura literària.

- Llegir amb un clar interès d’assabentar-se del que es diu i amb un propòsit de comunicar-se

- Llegir com a foment de la personalitat de l’ésser

- Emprar la lectura amb diverses finalitats: informativa, lúdica, i com a model per a les pròpies produccions

- Mantindre una empatia del que llig amb el text , per associar amb la memòria els camins de la fantasia, els relats, ... , per despertar la sensibilitat que condueix la imaginació

- Descobrir en la lectura, un vehicle per fer analogies, similituds,... entre la realitat i la creació

-  Millorar la velocitat i la comprensió lectora

- Ampliar el lèxic

-  Fomentar la lectura com un mig d’entendre l’expressió d’un autor en un col·loqui intern que es fa aprofundir en el recinte humà del ser.

-  Recrear personalment el que altre ha creat

-  Afavorir la dimensió estètica de la llengua.

- Familiaritzar en les relats de diversos escriptors

- Convertir en experiència viva les possibilitats de la llengua escrita, per a expressar idees

- Estimular la fantasia i la imaginació del xiquet (Gianni Rodari)

- Enriquir el vocabulari, a través de les paraules que es van fixant

- Despertar la seua sensibilitat i l’esperit crític

Estret de documents cedits per Alfons Muñoz

OBJECTIUS PER TREBALLAR L'ACOSTAMENT DEL LLIBRES DINS DEL PLA LECTOR

OBJECTIUS PER TREBALLAR L'ACOSTAMENT DEL LLIBRES DINS DEL PLA LECTOR

- Popularitzar la lletra impresa

- Ser una alternativa als mitjans de comunicació

- Facilitar i promoure el contacte amb els llibres.

- Facilitar l’acostament als llibres i crear el desig de conèixer obres

- Estimular a lectura amb activitats pràctiques, per fomentar el protagonisme divulgador de la lectura, amb llibres interessant d’acord a cada moment

- Dedicar part del temps escolar a la lectura, valorant-ho com un procediment positiu i important en l’educació integral de cadascú.

- Facilitar l’encontre amb missatges i significats d’un llibre

- Apropar afectivament i intel·lectualment un llibre

Estret de docuemts cedits per Alfons Muñoz

OBJECTIUS PER TREBALLAR LA BILBIOTECA CAP AL PLA LECTOR

OBJECTIUS PER TREBALLAR LA BILBIOTECA CAP AL PLA LECTOR

- Conèixer les normes d’ús de la biblioteca, la seua organització i les seues possibilitats

- Crear els hàbits de respecte i de cura dels llibres i les seues instal·lacions

- Informar de les possibilitats de la lectura en qual se vol lloc de l’àmbit o entorn de l’escola

- Iniciar en la construcció de la seua pròpia biblioteca particular.

- Fomentar la participació  responsable dels espais de lectura

- Mantenir la biblioteca sempre viva amb la imaginació, fent sempre estar present a la vida de l’escola

- Habituar-se a utilitzar els llibres de la biblioteca, per familiaritzar als xiquets en la lectura.

- Iniciar-los en el maneig de tècniques  bibliogràfiques

- Motivar l’ús de procediments de consulta bibliogràfica per solucionar un problema plantejat.

- Informar al voltant de les possibilitats de la lectura amb tècniques, bibliografia, tendències, ...

- Acostumbrar a l’ús dels llibres o de documents  per extraure informació

- Conèixer i analitzar el llibre com a font d’informació.

- Fomentar el diàleg o converses al voltant de temes que sorgeixen darrere la lectura de llibres

- Habituar als alumnes en la participació d’actes culturals i socials

- Desenvolupar la comprensió i l’expressió amb la potenciació del plaer per la lectura.

- Motivar la lectura de llibres a través de la realització d’exposició, decoracions, museus de coses dels llibres, ...     que recreen un ambient per a conèixer millor els llibres

-  Explorar amb el joc poètic les emocions de les paraules escrites, com una lectura creativa i vitalista

Estret de documents cedits per Alfons Muñoz

OBJECTIUS PER GAUDIR DE LA LECTURA PER AL PLA LECTOR

OBJECTIUS PER GAUDIR DE LA LECTURA PER AL PLA LECTOR

- Transformar els llibres en instruments de històries de plaer, intriga, emocions,  ... en la projecció de móns, durant un temps per a la evasió i la purificació dels pensaments

-  Mostrar  sensibilitat i gust estètic davant les llibres

-  Potenciar la lectura i els seu plaer a través del joc

-  Perpetuar el plaer de la lectura mitjançant la realització d’una activitat lúdica

- Fomentar la lectura amb els alumnes com un plaer i afavorir-la amb els que tenen problemes.

- Fomentar la lectura en grup, com plaer necessari de llegir, per ajudar als que tenen problemes

- Fomentar en els alumnes l’interès per la lectura recreativa com un mitjà  per a l’ús constructiu del temps lliure i com a motivació per desenvolupar la seua creativitat en les diverses àrees

- Seleccionar textos que permeten associar la lectura a una experiència de plaer. 

Estret de documents cedits per Alfons Muñoz

OBJECTIUS DEL GRUP ORGANITZADOR DEL PLA LECTOR

OBJECTIUS DEL GRUP ORGANITZADOR DEL PLA LECTOR

- Planificar activitats per a fomentar la lectura i consolidar el seu hàbit

-   Facilitar la participació de tota la comunitat educativa en l’organització, dinamització, ... pedagògica per a incentivar la lectura

-   Col·laborar i organitzar en la seua distribució de les activitats d’animació a la lectura-         Avaluar el pla d’acord no sols a aspectes quantitatius com qualitatius

-   Donar alternatives al professorat per promoure entre els seus alumnes el gust per la lectura

-  Aportar recursos i material didàctic a l’escola

-  Aprofitar, introduir, agafar el moment màgic en que s’encén l’interès de l’infant, per unir escola i vida per a fer-los vibrar amb la lectura

-  Partir del nivell lector real dels alumnes per ajudar-los a gaudir dels llibres

-   Ajudar a formar o construir un mestre com un ésser  prestidigitador amb molts trucs, tècniques, jocs, que sorprenguen als alumnes, per animar a la lectura

-  Despertar en els xiquets el interès per la lectura, captant l’atenció cap a la interpretació creativa dels fets

Estret de documents cedits per Alfons Muñoz

projectes d'animació lectora cocorolos

projectes d'animació lectora cocorolos cocorolos pàgina  de santillana per a treballar projecte en 3, 4 i 5 anys

recursos per a l'animació lectora santillana projectes

recursos per a l'animació lectora santillana projectes es una pàgina amb fitxes, com treballar dates (como els nadals), o com aprofitar dades conmemoratives pàgina de projectes de santillana

recursos per a l'animació lectora librodot

recursos per a l'animació lectora librodot documents de llibres i bibliografia dels autors  en aquesta pàgina hi han documents escrits amb fragments del llibres per temes i a cada llibre esta la bibliografia de cada autor

tallers d'animació lectora 2 (santillana)

tallers d'animació lectora 2 (santillana)  tallers d'animació lectora de santillana   son una serie de manuals per treballar l'animació lectora, abans, durant i després de la lectura d'un llibre; amb altres possibilitats d'animar a llegir. També es pot trobar experiències dutes a terme per treballar la biblioteca, i, experiències que s'han fet a infantil i primària (com estudiar el transport, les porfessions, el univers, amb fitxes per a la recerca d'informació)

recursos per a l'animació lectora

recursos per a l'animació lectora Tallers d'activitats per      algunas animaciones de santillana            algunes programcions per infantil i primària

Pàgina de recursos per l'animació lectora

Pàgina de  recursos per l'animació lectora

pàgina de                    recursos per a l'animació lectora en primària                            del cefire de sagunt

Es una pàgina que es va creant amb la recerca d'informació al respecte i que permeta fer un pla lector com cal a la categoria de la nostra comarca.

perdoneu encara estem começant-la

lectures recomanades amb un itinerari per a creixer en la lectura

lectures recomanades amb un itinerari per a creixer en la lectura

Los itinerarios del plan

El Plan de lectura Leer para crecer se organiza en torno a tres itinerarios formativos. El objetivo de esta división es proporcionar a los usuarios de este Plan una estructura coherente y ordenada que permita la programación de la lectura como actividad formativa de una forma sencilla y progresiva.

Los tres itinerarios se han establecido partiendo de la persona (formación personal) en su relación con el resto de individuos y su ámbito social más cercano (formación relacional) y con el resto del mundo (apertura a horizontes más amplios). En cada uno de los itinerarios se han seleccionado un conjunto de valores que consideramos prioritarios para el desarrollo de las capacidades y las actitudes vinculadas a ese itinerario. Evidentemente, esos aspectos o valores no son los únicos, y el profesor podrá completarlo si lo desea con otros diferentes.

El objetivo principal de estos itinerarios es facilitar al profesor el establecimiento de su propia programación de lecturas en función de las características de su grupo o de las circunstancias concretas que concurran en cada momento. De este modo, las posibilidades del plan son múltiples y se adaptan a todas las necesidades, tanto en número de libros que se leen a lo largo del curso como en lo relativo a la estructuración de esas lecturas en relación con los valores formativos que ofrecen.

Los libros seleccionados para Educación Primaria

Para Educación Primaria hemos seleccionado nueve libros por curso, tres para cada uno de los itinerarios.

Aunque todos ellos responden a los objetivos del itinerario, se trata fundamentalmente de libros que por su temática y tratamiento son especialmente adecuados para las edades a las que se dirigen. Son libros que, en su mayoría, han sido ya utilizados durante varios años en numerosas escuelas por profesores muy variados y en situaciones diferentes.

Formación personal Formación relacionalApertura a
horizontes más amplios
El hada Aguayjabón
Temas: 1, 4
No quiero ir al castillo
Temas: 2, 3
El monstruo de la lluvia
Temas: 5, 6
¿Dónde está Alba? Temas: 2, 6
Bill el abusón
Temas: 1, 2
Mi tía es verde
Temas: 2, 3, 4
La sinfonía del bosque Temas: 2, 5
Flon-Flon y Musina Temas: 1, 6
Abuela de arriba, abuela de abajo
Tema: 6
Tomás no quiere zapatos
Temas: 1, 4
Chichones y chocolate
Temas: 2, 5
Cuatro calles y un problema
Temas: 1, 2, 4, 5
Quiero un hermanito
Temas: 2, 5, 6
Si tienes un papá mago
Temas: 1, 2, 3, 6
Federica aburrida
Temas: 3, 5
La flor del tamarindo
Temas: 1, 3, 5

El pájaro libro
Temas: 1, 5
La casa de cristal del señor Clin
Temas: 1

Gafitas
Temas: 1, 2
Mini no es una miedica
Temas: 2, 4, 5
El cuaderno secreto
Temas: 2, 3
¡Estate quieto!
Temas: 2, 4, 6
Quiero vender a mi hermana
Temas: 2, 6
La flaca y el gordo
Temas: 2, 3, 6
El oso que leía niños
Temas: 1, 2
Susana ojos negros
Temas: 1, 3
La vuelta al mundo de la hormiga Miga
Temas: 3, 4, 5
El amigo de Hércules
Temas: 2, 3, 4
¡Estás despedida
Temas: 2, 5

Cómo escribir realmente mal
Temas: 3, 5
¡Hermanos hasta en la sopa!
Temas: 1, 3, 6
No te lo tomes al pie de la letra
Temas: 2, 3, 6
Apareció en mi ventanaTemas: 2, 4, 6
La batalla de los árboles
Temas: 1, 2
Los papeles del dragón típico
Tema: 1
Leporino Clandestino
Temas: 1, 5
Querido yo
Temas: 2, 3, 4, 5
Aurelio tiene un problema gordísimo
Temas: 1, 2
Las palabras mágicas
Temas: 1, 4, 5
¡Casi medio año!
Temas: 2, 6
Cleta y yo
Temas: 1, 2, 3, 4, 6
Hay un chico en el baño de las chicas
Temas: 3, 4, 6
De una a otra orilla
Temas: 1, 3, 6
Mi nombre es Skywalker
Temas: 1, 3
Virgilio o el genio moderno
Temas: 1, 3, 4, 5
Madera de ángel
Temas: 4, 5, 6
Lili, Libertad
Temas: 2, 3, 4, 5,
La leyenda del Rey Errante
Temas: 2, 3, 4, 5, 6
El corazón del diablo
Temas: 5, 7
Entre dos buenas rachas
Temas: 2, 5, 6
¿Dónde está papá?
Temas: 3, 6
El complot de las flores
Temas: 1, 2, 3
La historia de Iqbal
Temas: 1, 3, 5
Sombra
Temas: 1, 2, 6

plan lector de cantabria

plan lector de cantabria teclejant damunt de PLa lector de cantabria  com un base per a tindre idees generals de per on poden anar

UNA PÀGINA PER A TREBALLAR L'ANIMCIÓ LECTORA, , LA CAIXA MÀGICA

UNA PÀGINA PER A TREBALLAR L'ANIMCIÓ LECTORA, , LA CAIXA MÀGICA

ES UNA PÀGINA EN ACTIVITAT PER A TREBALALR LES PARAULES DEL CONTE I ANIMAR A CONTINUAR HISTORIES

Los juegos viven en los cuentos y los libros de cuentos con los que jugamos son:

      "LA CAJA DE LAS PALABRAS MÁGICAS. CUENTOS"
      "EL ARMARIO DE CAMILA"

TECLEJANT DAMUNT ENTRAREU EN LA PÀGINA

activitats per a treballar els llibres

activitats per a treballar els llibres

teclejant damunt d'aquest enllaç COROCOLOS

HI HA UNA SERIE D'ACTIVITATS PER A TREBALLAR TEMES ENCARA QUE NO SIGUEN D'AQUEST EDITORIAL, ESTAN EN FORMATO pdf, que es poden imprimir,

hi han per a Ed. Infantil, pero algunes activitats es poden adaptar al primer cicle, am les seues fixes per treballar-ho