Blogia
primariasagunt

Àrea de llengües. Animació lectora

ANIMACIÓ LECTORA

ANIMACIÓ LECTORA

Possibles accions:

a.- traure un valors humá al conte, i personal (que cadascú te que saber ajustar-se a les seues característiques)

b.- guies didàctiques, per a fer el seguiment

c.- fer un llistat dels llibres que hi han al centre i informar a cada cicle del que li son interesants

d.- gaudir de la lectura, fent-la o assimilant-la al teu interior (cada alumne)

e.- fer activitats socialitzades de lectura, llegir a fragments. fer posades en comú del que a cadascú els sugereix el text

f.- compartir els sentiments del que s’ha llegit

g.- extraure dades de informació útils per a ser feliços en le viure de cadascú

h.- asociar cançons a cada conte o lectura per tal de establir conexions sensorials de vista . oïda, ...

i.- fer un noticiero del que es va escoltant a la lectura, es a dir, redactar com si fora un diari noticies del llibre associades a l’actualitat

j.- experimentar les rectes que es puguen mencionar al text, per assimilar-ho al sentit del gust

k.- Tasar el que es diga al text en valor econòmic i /o sentimental

l.- fer endevinalles i altres jocs de llengua per obtindre informació relacionada amb el text

m.- fer sempre una programació d’activitats per abans, durant i desprès dels moments de lectura

n.- tindre activitats comodi per a moments  que no es sap que fer

o.- en la següent pàgina  www.uclm.es/cepli on trobareu guies de seqüenciació lectora des llibres

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres.

COM FER UN PLA LECTOR AL CENTRE

COM FER UN PLA LECTOR AL CENTRE

1er.- Partir del que ja hi ha, com fer-ho,

        1.1.- recollir totes les activitats que es fan al centre al respecte del tema de la lectura

        1.2.- agrupar-les per cicles:

                1.2.1.- les que fa el mateix mestre a l’aula

                1.2.2.- les que organitza amb tots els companys

                1.2.3.- les que son contractades per el centre

                1.2.4.- les que son contractades per l’associació de pares i mares

                1.2.5.- les que son contractades per l’ajuntament

2n.- Escriure 5 objectius clars que cobrisquen totes les activitats que es fan al centre i als cicles

3er.- Redactar el 5 continguts clars d’acord a la LOE i que estiguen relacionats amb el curriculum a donar al centre

4t.- Vore que altres activitats es podrien fer per completar les que ja es fan

5è.- Programar la redacció de les activitats de tot el curs escolar, si pot ser per trimestres

6è.- Establir un criteris per a vore com es consegueix el que estava programat

7è.- Escriure les conclusions cada curs per vore el grau de consecució i le spossibles millores

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres