Blogia
primariasagunt

Àrea de Matemàtiques. Restas

VERBS PER A PLANTEJAR PROBLEMES DE RESTES

VERBS PER A PLANTEJAR PROBLEMES DE RESTES  Verbs emprats per a problemes de subtracció (resta):Furtar, sisar, rebaixar, apartar-se, axicar, retallar, descarregar, menguar, despedir, llevar, disminuir, deduir, desterrar, allunyar-se, donar, reduir, mutilar, abandonar, perdre, agarrar, prendre, detraure, extraure, excloure,  menyscabar, minorar, anar-se, traure, diezmar, sostraure, separar-se, exceptuar, descontar, empobrir,

MODELS D'OPERACIONS PER A LES RESTES

MODELS D'OPERACIONS PER A LES RESTES

llevar (tenia 12 pomes i vaig tirar 5 , quantes em quedaren?),

suma complementaria (qunates pomes tinc que afegir a 5 pomes per tindre 12 pomes?), 

diferència (tinc 12 pomes i tu tens 5 pomes , quantes tinc jo més que tú?)

PER A TREBALLAR LES RESTES

PER A TREBALLAR LES RESTES Pàgina per fer restes d’acord a uns números teclejant damunt del quadre de doble entrada

PER A TREBALLAR LES RESTES

PER A TREBALLAR  LES RESTES Un lloc on treballar les activitats de les RESTES  amb regletes de diferents mesures: unitats, decenes, centenes, ... i amb dos colors (blau, roig) per fer les comparacions, i calcular el resultat