Blogia
primariasagunt

Àrea de Matemàtiques. Sumes

MODELS D'OPERACIONS PER A FER MULTIPLICACIONS

MODELS D'OPERACIONS PER A FER MULTIPLICACIONS

factor mutiplicatiu (tinc 7 pomes i tu tens 5 vegades les que jo tinc, quantes tens?)

addició repetida (compre 7 pomes cada dia, durant 5 dies, quantes tinc en total?)

raó: hi havia 5 persones i cada una d’elles tenia 7 pomes, quantes pomes tenim entre tots?)

 producte cartesià (hi ha 7 varietats de pomes, i de cada varietat 5 calibres diferents, quantes classes de pomes puc demanar?)

VERBS PER A PLANTEJAR PROBLEMES DE SUMES

VERBS PER A PLANTEJAR PROBLEMES DE SUMES Verbs emprats per a problemes de sumes:ajuntar-se , unir-se, reunir-se, amuntanyar, aplicar, afegir, agregar-se, adjuntar-se, subscrivir-se, sind0icar-se, recopilar, ascendir, apujar, atar, enllaçar, empalmar, capturar, carregar, recol·lectar, adherir-se, allistar-se, solidaritzar-se,  compendiar, elevar-se , omplir,  agrupar, juxtaposar, furtar, llevar, agarrar, prendre, col·leccionar, apuntar-se, federar-se, agermanar-se, integrar-se, entrar, incorporar-se, vincular-se, sumar-se, contar, addicionar, aliar-se, inscriure’s, afiliar-se, confabular-se, importar,

MODELS DE LES OPERACIONS PER A LES SUMES:

MODELS DE LES OPERACIONS PER A LES SUMES:

afegir (tenia 5 pomes i compre 7, quantes tinc ara?)

ajuntar (tinc 5 pomes i tu tens 7 pomes, quantes tenim entre els dos),

comparar (tinc 5 més que tu. Sí tu tens 7, quantes  tinc?)

PER FER SUMES

PER FER SUMES Pàgina per fer sumes d’acord a uns números teclejant damunt del quadre de doble entrada

PER TREBALLAR LES SUMES

PER TREBALLAR LES SUMES Activitats per treballar les regletes de colors per calcular el números, amb unitats , decenes, ... per fer sumes