Blogia
primariasagunt

Àrea de Matemàtiques.Divisions

VERBS PER A FER DIVISIONS

VERBS PER A FER DIVISIONS Bifurcar, bisecar, compartir, capolar, desmuntar, despedaçar, diezmar, dividir, dosificar, escindir, exfoliar, fraccionar, fragmentar, partir, repartir, trencar, seleccionar, trossejar,

MODELS D'OPERACIONS AMB DIVISIONS

MODELS D'OPERACIONS AMB DIVISIONS

per a la divisió:

repartir  (tenia 35 pomes per a repartir entre 5 persones, quantes per a cada u?)

agrupar (tinc 35 pomes i vull donar 5 per persones, quantes persones poden tindre la seua part?)