Es tracta de presentar activitats per a treballar a l'aula, i mostrar la gran activitat educativa de la comarca a nivell de primària