Blogia
primariasagunt

COMPRENSIÓ ESCRITA 3

COMPRENSIÓ ESCRITA 3

MAPES CONCEPTUALS

Construir mapes conceptuals que mostren la relació del que es diu al text, per vore el sentit global

- Confeccionar mapes conceptuals amb paraules clau, que es relacionen entre si en funció del text, per entendre el sentit de tot el que es vol escriure

0 comentarios