Blogia
primariasagunt

COMPRENSIÓ ESCRITA A

      AQUI ALGUNES DE LES ORIENTACIONS BÀSIQUES PER ESCRIURE:

a.-  GRAFOMOTRIU: Habilitat per a escriure

b.- COGNITIVES: Intenció clara, motivació, memòria a llarg plaç  del contingut

     b.1.- LINGÜÍSTIQUES: Ortografia, lèxic i sintaxis

     b.2.- TEXTUALS:

             b.2.1.- adequats

                       b.2.1.1.- Intencions comunicatives: Informar, Narrar  fets, Convèncer, Donar instruccions

                       b.2.1.2.- Situació: Escolar, Lingüística, Relacionada amb  el interès

                       b.2.1.3.- Destinatari: Qui ho rebrà ? Què sap ?

                       b.2.1.4.- Missatge: Què fiquem ? Com ho direm ? En quin ordre ?

                       b.2.1.5.- Canal:Suport d’enviament

               b.2.2.- Coherent: Estructura – esquema, Organització d’idees

               b.2.3.- Cohesionat: Discurs articulat

               b.2.4.- Correcte: Lingüísticament i formalment ( Ortografia, Lèxic, Sintàcticament, presentació )

      b.3.- SITUACIÓ:  Analitzar les situacions, Pensar en la comunicació, Per a tindre una idea global del esquema

0 comentarios