Blogia
primariasagunt

MODELS D'OPERACIONS PER A LES RESTES

MODELS D'OPERACIONS PER A LES RESTES

llevar (tenia 12 pomes i vaig tirar 5 , quantes em quedaren?),

suma complementaria (qunates pomes tinc que afegir a 5 pomes per tindre 12 pomes?), 

diferència (tinc 12 pomes i tu tens 5 pomes , quantes tinc jo més que tú?)

0 comentarios