Blogia
primariasagunt

DESENVOLUPAMENT COGNITIU A LES MATEMÀTIQUES

DESENVOLUPAMENT COGNITIU A LES MATEMÀTIQUES

Nivell 1.- Coneixement empíric: referir-se a conjunts, afegir i llevar, comprendre que posar o llevar implica un canvi, 

              Operacions  lògiques: pertinència, possessió, tindre,

              Operacions matemàtiques: el cardinal del conjunt, l’ordre

Nivell 2.- Coneixement empíric: enllaçar fets (causa i efecte), canvis de quantitat, seqüència ordenada de fets en els temps de manera no reversible 

                Operacions  lògiques: conversions, donar, rebre,

                Operacions matemàtiques: suma i resta com procediments

Nivell 3.- Coneixement empíric: esquemes de una part i d’un tot, empra tot açò per trobar la part desconeguda, procés d’inclusió

                Operacions  lògiques: inclusió, addició, intersecció, resta,

                Operacions matemàtiques: compren la relació entre els números d’una equació, entén la relació entre suma i resta

Nivell 4.- Coneixement empíric: reversibilitat no simètriques, descripcions direccionals, quantificar                 Operacions  lògiques: major i menor, coordinació

                Operacions matemàtiques: maneja desigualtats,

1 comentario

maría fernanda -

hola soy itaty