Blogia
primariasagunt

PNL per a docent

Els 4 passos per a l’aprenentatge son:

1er: ignoràcia inconscient

2n: ignorància conscient (saps el que sabem)

3er: sabiessa inconscient (de l’anterior fins a aquest lloc es on tenim la força per a ensenyar als alumnes)

4t: sabiessa conscient (integrem al nostre coneixement)

1 comentario

Mario Asensi Collantes -

Vaig fer la següent experiència: vaig agafar a 4 alumnes i van tindre que expossar un tema cadascú en un pas de l'aprenentatge.
El primer no savia de què anava el tema, ni li sonava el tema (ignorància inconcient),un segon que li sonava el tema pero no savia res de res d'ell (ignorància concient), un tercer un tema que savia de sentides (saviessa inconcient) i per últim un quart que era tot un expert (saviessa concient). Es va manisfestar que els únics que es defensaren sigueren els dos últims. Vaig tornar a repetir l'experiència una setmana més tard i tots eren ja a la saviessa inconcient o concient. L'expossió va esser fluïda en tots els cassos.