Blogia
primariasagunt

COMPRENSIÓ ESCRITA 2

COMPRENSIÓ ESCRITA 2

DIVISIÓ DEL TEXT PER FACILITAR EL PROCÈS DE LA ESCRIPTURA

-  Fer esquemes que reflexen la idea principal de cada una de les parts

-  Completar textos tipus (carta, cartell, article, conte, poesia, ...) on vagen mancant progressivament algunes frases estàndards

- Escriure el mateix text en diferents formats (carta, cartell, article, conte, poesia, ...), per vore com se transformen algunes de les frases Standard

- Donar seqüències didàctiques escrites per composar un text

- Rescriure el text llegit d’acord al que s’ha subratllat per donar arguments

- Es pot iniciar el text, desprès de que cada alumne escriba una sèrie de frases al volant del tema ressenyat; a continuació, es fa una posada en comú d’aquestes, per a construir un text conjunt entre tots; per últim, es configura un text entre tots, que servisca d’exemple

-  Estructurar processos d’escriptura amb passos detallats d’acord a la seqüenciació de l’escrit i la seua tipologia

0 comentarios