Blogia
primariasagunt

COMPRENSIÓ ESCRITA 5

COMPRENSIÓ ESCRITA 5

CORRECIÓ

- Donar textos per a rectificar errades

- Fomentar la correcció col·lectiva dels escrits, com una manera de fomentar l’autonomia personal

- Replegar escrits amb diferents errades (o generar-los) per observar, localitzar, rectificar i assimilar les correccions de manera inferida i intuïtiva

Retroalimentar-se a través de reflexions del que se ha dit del que està escrit; aquestes es deuen fer a nivell col·lectiu per inferir la fonamentació del llenguatge per a la seua posterior utilització

Transferir aprenentatges assolits en una llengua a altra, amplicant els coneixements d’una a l’altra.

Emprar a altres companys, com observadors de/en la correcció de textos; repartint la tasca de correcció, per a afavorir el que es fixen en les errades per assimilar-les en el seu aprenentatge de la llengua (encara que desprès el mestre tindrà que revisar les correccions)

0 comentarios