Blogia
primariasagunt
Chollo del día - Ventilador de techo 39,98 € 104,98 € -62%

OPERACIONS IMPLICITES EN LA TEXTUALITZACIÓ DE L'ESCRIPTURA

OPERACIONS IMPLICITES EN LA TEXTUALITZACIÓ DE L'ESCRIPTURA
PROCÉS D’ESCRIPTURA
OPERACIONS IMPLICITES
TEXTUALIT-ZACIÓL’ALUMNE

Dominar (habilitats grafomotrius),

Traslladar les idees, anotar-les ordenades

Ordenar-les amb una trama

Organització jeràrquica ( quines son primeres idees i quines segones)

Adequació a la situació,

Utilitzar estructures sintàctiques correctes

Manipulació de models,

Transformar textosEixamplar i arredonir frases

PROFESSOR

Donar pautes i preparar activitats:

-     de construcció  i unió de frases, completant paràgraf

-     expressar una idea amb diferents frases, arredonint  expressions

-     estimulació amb acompanyament per ala interacció comunicativa

-     organitzar ambients d’escriptura

-     treball col·lectius o de grup d’aula

-     puntuar i connectar oracions

-     narrar i descriure seguint un ordre espacial i temporal

0 comentarios