Blogia
primariasagunt

IDEES PER FER UN TALLER D'ESCRIPTURA

IDEES PER FER UN TALLER D'ESCRIPTURA

       Taller d’escriptura:

Interpretar els textos, completar una graella (qui escriu, per a qui, com, on s’escriu,...), primer escriure individualment, analitzar els diferents textos dels companys, destriar les característiques generals, començar a escriure per una frases i ajuntar-la amb altres per fer un paràgraf, configuració col·lectiva del escrit com una maqueta, per fer un escrit individual que recopila tot el que s’ha fet, avaluació compartida però sistemàtica d’acord a altra graella.

-         Fomentarem el taller d’escriptura: partint d’un projecte; amb una graella (segons el tipus de text, per ubicar les idees, o, d’acord a estructures); seguint la idea de una trama; amb una reflexió dels paràmetres bàsics d’una situació comunicativa; amb esborranys a nivell individual; analitzant diferents esborranys per destriar les característiques d’un text; composant a partir de frases – paràgraf i que estan guardades a la carpeta del taller; partint d’una una maqueta, basada en els esborranys, corregint la producció; per valorar tot el procés de l’escriptura

0 comentarios