Blogia
primariasagunt

Dinàmica de pensament positius. educar en valors

Dinàmica de pensament positius. educar en valors

1.- Es tracta de vore com es valorem a nivell personal cadascú dels alumnes, amb una valoració en veu alta de comes veuen a nivell personal

2.- Es reparteix el full amb aquestes frases:
- "SINO HO FAIG PERFECTAMENT, SÓC UN FRACÁS"

- "LA FESTA VA SER UN DESASTRE PERQUE LA MEUA AMIGA ESTAVA MASSA ACOUPADA EN ATENENT ELS ALTRES"

- "SEGUR QUE ES CREMARÀ EL MENJAR QUE ESTIC GUISANT"

- "M'HE OBLIDAT D'AVISAR A LLUIS QUE HI HA REUNIÓ. SE N'ARMARÀ UNA BONA"

- "NO LI HE AGRADAT A LA PERSONA QUE M'ACABEN DE PRESETNAR. NO LI AGRADE A NINGÚ"

- " JA M'HE OBLIDAT ALTRA VEGADA . QUE TORPE SÓC!"

- "TOTES LES COSES MALES QUE PASSEN A ESTA CASA, PASSEN PER CULPA MEUA"

- "EL MEJAR ESTAVA BO. AVUI HA HAGUT SORT I M'HA EIXIT BE"

- "SEGUR QUE PENSEN QUE NO MEREIX LA PENA CONÈIXER-ME"

- "SE  QUE LES COSES NO VANA  MILLORAR"

- "HE DE FER EL QUE M'HE PROPOSAT"

3.- Es lligen en silenci

4.- D'ú en ú cada alumne diu la frase en la que mes es reflexa i el motiu

5.- La mestra al final dels comentaris de tots els alumnes recanvia el quehan dit, comentant que di t'ha eixit be es perque ho fas molt be i sempre ho pots fer, ....

6.- Canviar les frases per el seu sentit possitiu

 

0 comentarios