Blogia
primariasagunt

educar en valors

L'AUTO ESTIMA

L'AUTO ESTIMA DE L'ALUMNAT ES TREBALLA PARITNT DE LES QUALITATS QUE AQUEST TE PER VORE QUE ES EL QUE ENS POT SERVIR

LISTA DE VALORS PER A VIURE

LISTA DE VALORS PER A VIURE

ANA I JOSEFA 

A CONTINUACIÓ UNA LLISTA DE VALORS A TENIR EN CONTE PER VIURE DINS ELS VALORS:

Alegria                    Amor                     Armonia

Cooperació              Determinació         Entusiasme

Felicitat                  Generositat           Honestitat

Humiltat                 Justicia                  LLibertat

Paciència                 Pau                         Respecte

Responsabilitat      Ser senzill             Silenci

Tolerància              Unitat

Prosta de treball seria crea unitat didàctiques al treball de cadascú d'ells per treballar-ho a classe i obtindre un ser humà feliç

dinàmica de conèixer 1

dinàmica de conèixer 1

Ana i Josefa:

a) es dona el full amb a estes preguntes.

b) la gente s dedica a caminar per la classe

d) quan la múscia para se contesten les preguntes amb al que tenen davant, amb intercanvi d'informació

e) es repetix aquesta situació varies vagedes, amb la intenció de que la gent es done a conèixer

LEs preguntes son:

1.- Recordes algún llibre o poema que t'hja agradat especialment?

    Què avlors representen per a tu?

2.- Pensa en una persona o persones que hajen influit en la teua vida

    Què valors representen per a tu ?

3.- Què valors creus que transmeteixes tu com educador/a?

el valor del silenci 1

el valor del silenci 1

el valor del silenci

Ana i Josefa

El valor que fa que fucnione tots els altres valors es el valor del silenci. 

El valor del silenci es:

- la capacitat d’escoltar, la capacitat de comprendre la realitat invisible de la vida humana, es a dir, la comprensió de lo que vertaderament està passant més allà de a superficie

- Sintonitzar amb les necessitats del ser  i dels demés , i,  de la forma adequada, complir amb aquestes necessitats

- Enfocar la ment i l’intel·lecte en un objectiu

- La ferramenta de concentració per anar cap a dins, utilitzen la ment i intel·lecte per obtindre els valors i els principis originals que hi han dins de mi

- El vehicle per noves perspectives i creativitat, en les arts, ciència, te el motor en el canvi personal - El silenci es la llavor de qualsevol canvi qualitatiu o de qualitat

el valor del amor 2

el valor del amor 2

Ana i Josefa 

frases per a treballar l'amor:

- Hem de aprendre a utilitzar el llenguatge de l’amor connectant amb la nostra autenticitat, expressant els bons sentiments. Seria una forma de Amor cap als demés 

- Fem el que fem, deuríem fer-lo amb Amor. Cada situació te la seua bellesa. Deguem aprofitar-la 

- Una persona amb ira es presa del seu dolor. Seria bo no tenir mals sentiments cap a ella. En eixos moments es quan més necessita el nostre amor.

- El nostres cor te que sentir-se fort i segur, per a créixer, per a seguir caminant

- Si aconseguim unificar la força del cor i la força de la ment, les nostres accions, el nostres fets, tindran major èxit 

- Abans de pendre una decisió  seria bo pensar si va a generar al nostre voltant un estat de pau, o va a donar lloc a un conflicte. Açò també és una manera de Amar

- Un acte d’Amor es respectar la forma d’actuar i manifestar-se de les persones 

- NO podem trobar un equilibri entre ment i cor si no som coherents. Cada decisió deu alliberar-nos, deu ajudar a que els demés també es entén lliures

- Seria bonic parlar a la gent amb Amor

- La vida sense Amor no es vida. Eixe és el valor de l’Amor

- Per què totes les persones ens arreglem el cabell tots els dies i no ens arreglem el cor?

- El que tota persona necessitem realment es una comprensió correcta i precisa de lo que es l’Amor. L’Amor està basat en la comprensió, en la confiança mútua i en el respecte

- Una paraula dita amb Amor, pot suavitzar el sofriment d’un cor que sofreix

- Cada situació en la vida deguem afrontar-la , aleshores per què no afrontar-la amb AMOR ?

- Deguem permetre que l’Amor fluisca i refresca a tots amb la seua bellesa i tendresa , això renovarà i ens farà sempre calms, atractius i saludables

el valor del Amor 1

el valor del Amor 1

Consideracions al voltant de valor de l'AMOR:

" On no hi ha amor, la vida es converteix en un desert"

L'Amor es la voluntat d'amar de voler de querrer

L'Amor no és apego, no es dependència mútua

Amar es donar llibertat, es no jutjar, per evitar ofendre, per evitar el sentiment de tindre de perdonar o perdonar, el amor no genera remordiment

AMOR ES ENTREGA = MÀ OBERTA

AMOR ES FLUIR = CORRENT DE RIU

Massatge de les formigetes

Massatge de les formigetes

Ana i Josefa 

 es tracta de fer un massatge entre parelles, una persona li ho fa un altra i esta l altre desprès.

Passos:

1.- Pugen les formiguetes per la muntanya (es camina amb els dits, amunt i avall de l'esquena i els braços)

2.- Baixen les formiguetes de la muntanya

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

3.- Boten els cangurs, pujant (puntes dels dits)

4.- Boten els cangurs, baixant

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

5.- Pugen les rates penades (pessics amunt i avall)

6.- Baixen les rates penades

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

7.- Pugen les elefants (palmades)

8.- Baixen els elefants

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

9.- Troten pujant els cavallets  (cops de puny tancat)

10.- Baixen els cavallets

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

11.- Ix el sol ( ma oberta, recorrent tota l'esquena i braços)

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

12.- Un calfred ( es passen les puntes dels dits a penes tocant l'esquena , de dalt a baix)

Dinàmica de pensament positius. educar en valors

Dinàmica de pensament positius. educar en valors

1.- Es tracta de vore com es valorem a nivell personal cadascú dels alumnes, amb una valoració en veu alta de comes veuen a nivell personal

2.- Es reparteix el full amb aquestes frases:
- "SINO HO FAIG PERFECTAMENT, SÓC UN FRACÁS"

- "LA FESTA VA SER UN DESASTRE PERQUE LA MEUA AMIGA ESTAVA MASSA ACOUPADA EN ATENENT ELS ALTRES"

- "SEGUR QUE ES CREMARÀ EL MENJAR QUE ESTIC GUISANT"

- "M'HE OBLIDAT D'AVISAR A LLUIS QUE HI HA REUNIÓ. SE N'ARMARÀ UNA BONA"

- "NO LI HE AGRADAT A LA PERSONA QUE M'ACABEN DE PRESETNAR. NO LI AGRADE A NINGÚ"

- " JA M'HE OBLIDAT ALTRA VEGADA . QUE TORPE SÓC!"

- "TOTES LES COSES MALES QUE PASSEN A ESTA CASA, PASSEN PER CULPA MEUA"

- "EL MEJAR ESTAVA BO. AVUI HA HAGUT SORT I M'HA EIXIT BE"

- "SEGUR QUE PENSEN QUE NO MEREIX LA PENA CONÈIXER-ME"

- "SE  QUE LES COSES NO VANA  MILLORAR"

- "HE DE FER EL QUE M'HE PROPOSAT"

3.- Es lligen en silenci

4.- D'ú en ú cada alumne diu la frase en la que mes es reflexa i el motiu

5.- La mestra al final dels comentaris de tots els alumnes recanvia el quehan dit, comentant que di t'ha eixit be es perque ho fas molt be i sempre ho pots fer, ....

6.- Canviar les frases per el seu sentit possitiu

 

Educar en valors pagina web

En aquesta pàgina web podrem torbar:

- concepte d'educar en valors

- implicacions educatives

- que suposa educare en l'escola valors

- un glosari de termes

- resolució de conflictes

- recursos didàctics

- activitats

teclejeu damunt de Educar en valors 1