Blogia
primariasagunt

TÈCNIQUES DE MODIFICACIÓ DE CONDUCTA B

TÈCNIQUES DE MODIFICACIÓ DE CONDUCTA B

PER DISMINUIR EL COMPORTAMENT INADEQUAT

ANA I JOSEFA

Es tracta de ficar límits i establir el paràmetres de la conducta

1.- Extinció:

     Per eliminar conductes molestes. exemple: queixes, buscada d'atenció, fer sorolls amb la boca, males cares, ....

     Cal que aquestes conductes no siguen reforçades per la resta d'alumnes

    Si es tracta de desobeir, insultar, pegar, robar, ... cal usar mètodes més severs

    1.a.-  Ignorar les conductes a extinguir

    1.b.- Prestar-li atenció quan s'acaba la conducta inadequada

    1.c.- Si pataleja, trenca algo per cridar l'atenció ... se li avisa de que pare. Si ho ignora, enviar-lo 5 minuts a l'aïllament

2.- Aïllament o "Time out":

   S'utilitza a soles per parar conductes agressives o violentes per a xiquets entre 2 i 10 anys

   Cal aplicar-lo després d'una advertència, sense argumentacions llargues

   Cal explicar al xiquet el temps que passarà aïllat

   Fer passar a l'alumne per 1 minut d'avorriment per cada dos anys, perquè suprimeix l'atenció que motiva el mal comportament, para el conflicte i dóna oportunitat de que l'alumne es tranquilitze

   2.a.- Si es nega: augmentar un miunt extra per cada minut que passe sense entrar o llevar-li un privilegi

   2.b.- Si ix abans del temps: se li fa començar de nou el càstig

   Per evitar el rebuig, cal alabar al xiquet per la primera conducta positiva que faça quan ixca

3.- Cost de resposta:

   Es suprimeix un privilegi sense afectar la resta de companys, indicant el temps de supressió (no excessiu). Com a màxim ha de durar 24 hores

   Quan es retira el privilegi, hem de mantenir una actitud tranquil·la i ferma i quan passe tot, oblidar l'incident

   Es combina amb reforços positius davant un bon comportament

4.- Economia de fitxes:

     4.a.-Seleccionem el comportament a modificar

     4.b.- Decidim les fitxes, creus, sols, estrelles . . . que anem a donar

     4.c.- Confeccionem els premis pels quals poden canviar les fitxes

     4.d.- Concretem el valor de les fitxes per a cada conducta meta. Si es complexa, ho fragmentem

     4.e.- Cal no ser exigent al principi, per a que els alumnes pugen tindre èxit. Després anirem fent-nos cada vegada més exigents

     4.f.- Les fitxes es donen immediatament, sobre tot al principi

     4.g.- Cal dur endavant una avaluació i feedback del programa

5.- Auto instruccions

   Han d'anar generalitzant-se a tota activitat - problema

   5.a.- Definir el problema: Què tinc que fer?

   5.b.- Estratègia d'execució: Com ho tinc que fer ?

   5.c.- Focalitze l'atenció: He de pensar a soles en el que faig

   5.d.- Auto reforç: Bé, ho estic fent bé

   5.e.- Auto avaluació i feedback del errors: He comés un error. He d'anar amb més cura i fer-ho espaiet ...

0 comentarios