Blogia
primariasagunt
Chollo del día - Ventilador de techo 39,98 € 104,98 € -62%

ESCOLTA ACTIVA

ESCOLTA ACTIVA

ANA I JOSEFA

Escolta activa suposa:

1.- Mantenir una posició corporal oberta al diàleg, fent vore amb gestos, que ens interessa el que ens diuen

2.- Mantenir  el contacte visual, de forma no dominant o intimidatòria

3.- Escoltar sense interrompre. el cos ha d'indicar que efectivament s'escolta, amb el somriure sincer i expressions d'assentiment ... No és necessari estar d'acord

4.- L'escolta ha de ser reflexiva: significa tenir empatía, comprendre els sentiments de que ens parla. Podem parafrasejar o repetir amb altres paraules el que ens estan dient, fent vore que comprenem. Ajuda a clarificar els missatges i promou l'enteniment mutu.

5.- Cal tractar de comprendre el punt de vista de qui parla, acceptar les seues opinions, encara que no les compartim

6.- Eliminar obstacles que frenen la comunicació: crítiques, desqualificacions, exigències, prejudicis, estereotips, ..

7.- Respectar l'espai vital que l'altra persona vol mantenir

0 comentarios