Blogia
primariasagunt

PROPOSTES D’ACTIVITATS DE LECTURA PER A ESCRIURE 1 (textualització)

PROPOSTES D’ACTIVITATS DE LECTURA PER A ESCRIURE 1 (textualització)

B.- ACTIVITATS PER LA TEXTUALITZACIÓ

-         Generarem guies d’acompanyament dels escrits, amb les característiques tretes dels anàlisis de la planificació, per produir un text, amb: paràmetres bàsics gramaticals; pautes de concordança i compatibilitat; estructures de frases i d’elements; segments de les seqüències a seguir; amb, unes ètiques dels espais textuals a escriure

-         Donarem un esborrany, per suprimir les parts, que no són correctes al context comunicatiu, escrivint el text de nou

-         Indicarem un menjar o un objecte, per escriure ordenadament com són les fases de la seua producció

-         Aprofitarem una llista d’adjectius per descriure una acció, una situació, un fet, un objecte o un animal, amb detalls, expansionant textos i paràgraf

-         Desplaçàrem frases, en l’ordenació que s’ha emprat, per estudiar la variació del text; per exemple, reflectir en un quadre els canvis produït en una seqüència temporal de fets, per produir un nou document (i posteriorment reflexionar les diferencies)

-         Farem reescriure alguna de les produccions pròpies, amb altre format o tipus de text, per reflexionar els canvis-         Farem escriure continguts curricular a documents, com ampliació dels coneixements

-         Escriurem un conte (del que es fa durant tot un dia, setmana, cap de setmana, l’estiu, ...) seguint les 3 seqüències: començament del fet (inici), trama o desenrotllament del que passa, i, desenllaç de la història

-         Fomentarem el taller d’escriptura: partint d’un projecte; amb una graella (segons el tipus de text, per ubicar les idees, o, d’acord a estructures); seguint la idea de una trama; amb una reflexió dels paràmetres bàsics d’una situació comunicativa; amb esborranys a nivell individual; analitzant diferents esborranys per destriar les característiques d’un text; composant a partir de frases – paràgraf i que estan guardades a la carpeta del taller; partint d’una una maqueta, basada en els esborranys, corregint la producció; per valorar tot el procés de l’escriptura

-         Utilitzarem l’agenda escolar, com a mitja de foment d’escriptura

0 comentarios