Blogia
primariasagunt

orientacions per anys al voltant del llenguatge Ed. Infantil

orientacions per anys al voltant del llenguatge Ed. Infantil

EDUCACIÓ INFANTIL

3 anys: article definit, referent del pronom relacionat amb la distància, consciència del substantius,  preposicions de possessió, verbs copulatius i auxiliars, juxtaposició, distinció de les dues llengües del seu entorn, aprendre a parlar

 4 anys; preposicions de lloc, flexions verbals, entendre el discurs oral, els agrada repetir frases orals, El mestre te que tindre converses individuals amb els nens (ficar-se la bata, arreglar la classe, donar la benvinguda, expandir frases amb aquesta conversa individual, sol·licitar repetcions

 5 anys: article indefinit, els adverbis, domini del sistema verbal amb les nocions temporals, consciència dels verbs, integració de la negació a la frase, la sintàctica de la frase oral,  subordinades de relatiu, passives no reversibles (“les cases foren construïdes per la gent”), processos de generalització, pensament pre-operacional, aprenentatge dels mecanismes bàsics, aprenentatge  de la gramàtica de manera no conscient, adquirir l’ús del llenguatge narratiu, ja sap parlar i per tant partir d’ací per aprendre a escriure, no distingeix el conjunt de les individualitats del que hi formen (nominalisme),El mestre te que prestar atenció individualitzada amb el xiquets de 5 i 6 anys

0 comentarios