Blogia
primariasagunt

professional docent

Formes Bàsiques d’ensenyar

Formes Bàsiques d’ensenyar

Ensenyar per 5 mitjos

1.- NARRAR I REFERIR:, socialitzar, comunicació verbal, saber lo que se intenta dir, representacions, trobar les paraules adequades, associar, partir de vivències significatives, fer un esquema que representa el que s’ha dit verbalment

2.- MOSTRAR: didàctica,  adaptar-se a nivell, adaptar-se a la idiosincràsia dels alumnes, aclarir i explicar, il·lustrar, fer referència,  representar o dramatitzar, memoritzar, narra com si fora un conte, demostrar (amb sentit  i vivència; repetició simultània; descomposició en les parts; activitat dirigida en els passos a realitzar; organització de la tasca), exercici imitatiu amb un ritme comú

 3.- CONTEMPLAR I OBSERVAR: mostrar activitats de la vida quotidiana, per a que després pugen fer assajos i comprendre el que fan des de l’observació, algunes activitats d’observació poden ser: seguiment interior (memoritzar, reproducció plàstica, ...), la simplificació (de formes, ...), descomposició en parts simples i establir relacions, comparar amb formes conegudes, assimilació, hipòtesi i verificació, dur l’objecte, anar a vore el lloc d’aparició del fenomen, comprendre els objectes actuant sobre ells,

 4.- LLEGIR AMB ELS ALUMNES:  Parlar, escriure i llegir, vore que és el que hem entès; resumir per descodificar i interpretar; aviviar el component afectiu; crear imaginacions de les accions; comparar textos; expressar-se al voltant d’ells.

5.- ESCRIURE I REDACTAR TEXTOS: procés d’escriptura es: planificar, textualitzar i revisar; vore diversos tipus de textos (expositius, descriptius, interpretatius, explicatius, per establir relacions, per a despertar l’interès, per donar instruccions); concatenació de significats.

Ensenyar per accions, operacions i conceptes

6.- ELABORAR UN CURS D’ACCIÓ: fer un esquema d’actuació (amagatzenament, reproduïbles, transferibles); planificació (1er: explicació de la meta a obtindre; 2n: situació de partida; 3er, passos per a solucionar; 4t, jutjar el pla)

7.- CONSTRUIR UNA OPERACIÓ: primer fer una mesura, fer representacions de les operacions, , automatitzar operacions; procés d’aprenentatge: aprendre actuant, acció icònica, representació per imatges, imatges unides a signes; operacions sols amb xifres.

8.- FORMAR EL CONCEPTE:  xarxa de significats, xarxa d’interconnexions

Ensenyar per 4 funcions al procés d’aprenentatge

9.-  CONSTRUCCIÓ SOLUCIONADORA DEL PROBLEMA (com es resol el problema)

10.- ELABORAR: pensar i actuar, plans i accions

11.- EXERCITAR I REPETIR (motivació)

12.- APLICAR :  analitzar amb algunes preguntes didàctiques ( interrogació, objecte, punt de vista, activitat de captació a la que invita la pregunta, resultat de la pregunta.

La sinceritat docent

La sinceritat docent

"El momento es intenso. El profesor confiesa su ignorancia, y la clase se queda en silencio por la impresión. Quítate la mascara, profe, y, que alivio. Se acabo el Seños Sabelotodo."

Del Llibre "El profesor" Frank Mc Court

Com deu ser el primer dia de classe

Com deu ser el primer dia de classe

Abans de que entren els alumnes a clase, el professor deu decidir: postura i situació.

L'aula pot ser una lloc de lluita  o un camp de jocs.

Començar per conèixer u mateix com persona i professor per poder conèixer al alumnes com van a ser.

Esperar-los al corredor de les classes, dona l'imatge de persona forta, sense por, i, disposat a fer front al que calga. També serveix per vore com es la disposició dels alumnes quan entren, ja que es passar d'un lloc a un l'altre.

Els professor deu tindre una paraula clau, complexa, però clara amb un clar significat.

Aprende de com evoluciona la historia d'aula en cda ocasió.

Autoestima Professional

Autoestima Professional

L'autoestima professional:

- tira cap arrere els muscles i els hombros

- deixa de parlar entre dents

- parla fort

- deixa de menysprenyar-te

- el mes important es el que diu per la teua boca

Catalogació dels discents

Catalogació dels discents

Els alumnes poden ser:

el portaveu, el protestón, el paiasso, la regna de la bellesa, el voluntari, l'atleta, interlocutor, el fill de papa,  el místic, el blandengue, el pelmazo, el fanàtic, el meditabundo, el del sant al cel, el calfa cadires, el empolló, el violent, el queixó, el que mai ha trencat un plat, l'avi, elq ue li falta una forna, el de amb auna mosca te prou, ....

Catalogació dels docents

Catalogació dels docents

Els docents podem ser:

sargents, capitans generals, sargent instructor, retor, pany de laagrimes, l'ordenança, l'erudit, el bufó, l'admistrador, l'àrbitre, el paiaso, el controlador, el director d'orquestra, l'apologista, filòsof, col·laborador, ballarin, pòlitic, terapeuta, guardià del tràfic, taliban, crític, l'ultim asidero, el de les xorrades, l'organitzador

Les ferramentes del material del professional

Les ferramentes del  material del professional

El boligràf es pot emprar per: ficar les coses males (arma poderosa de por)

La taula es com el castell amurrallat: on pots demostrar que després de fer-ho i construir-ho l'utilitces com parapeto i es pot entendre com a que tens por de tot el que tens davant o que no vols fer res mes (es com una barrera per a ....)

El llenguatge corporal del mestre dona a entendre com es trova i els alumne sde manera innata saben com atacar-li en cada moment de feblesa.

Els prejudicis de:

- considerar l'escola com una guarderia (la societat en general) i com que et ve aixó no tens res a fer

- els alumnes son del grup social que son no estan capacitat per a assistir a un procés d'ensenyança - aprenentatge.

- ja que estem i hi ha que fer-ho, per què no.... treballar tallers de la vida on aprenen coses del món real, i per tant intentem ser amables (al menys es quedarà la amabilitat)

- els professor nous no saben res de res i creuen que vana menjar-se l'escola i es pasa al revés.

El professional docent abans d'entrar a l'aula

El professional docent abans d'entrar a l'aula

Hi hauria que vore's els nivells de:

- autoestima

- autocompasió

- emocions (positives i negatives que duguem al nostre bagatge)

- culpabilització

- decssions pròpies

- temors

- conciència professional del nostres inscoscient

- rentat dels muscles del cerbei

- iniciativa o desiniciativa

- terquetat

- ambció personal i professional

                Els mestres professionals deuriem vore's , qualificar-nos d'1 a 10, autovalorar-nos, fent una critica cosntructiva del nostre interior professional. Analitzant que fem o deixem de fer per vore quin es el nostre punt de partida per a treballar com a claustre i donar imatge de veritat de grup o comunitat educativa.

 

UN BLOC AMB MÉS ACTIVITATA

TECLEJEU DAMUNT I TINDREU MÉS ACTIVITATS

http://escoletaarmandoandvicente.blogia.com/

orientacions per anys al voltant del llenguatge Ed. Infantil

orientacions per anys al voltant del llenguatge Ed. Infantil

EDUCACIÓ INFANTIL

3 anys: article definit, referent del pronom relacionat amb la distància, consciència del substantius,  preposicions de possessió, verbs copulatius i auxiliars, juxtaposició, distinció de les dues llengües del seu entorn, aprendre a parlar

 4 anys; preposicions de lloc, flexions verbals, entendre el discurs oral, els agrada repetir frases orals, El mestre te que tindre converses individuals amb els nens (ficar-se la bata, arreglar la classe, donar la benvinguda, expandir frases amb aquesta conversa individual, sol·licitar repetcions

 5 anys: article indefinit, els adverbis, domini del sistema verbal amb les nocions temporals, consciència dels verbs, integració de la negació a la frase, la sintàctica de la frase oral,  subordinades de relatiu, passives no reversibles (“les cases foren construïdes per la gent”), processos de generalització, pensament pre-operacional, aprenentatge dels mecanismes bàsics, aprenentatge  de la gramàtica de manera no conscient, adquirir l’ús del llenguatge narratiu, ja sap parlar i per tant partir d’ací per aprendre a escriure, no distingeix el conjunt de les individualitats del que hi formen (nominalisme),El mestre te que prestar atenció individualitzada amb el xiquets de 5 i 6 anys

CARTA D'ACOMIADAMENT PER ALS MESTRES AMB VALORS

CARTA D'ACOMIADAMENT PER ALS MESTRES AMB VALORS

ANA I JOSEFA

Estimats companys i companyes

Tots nosaltres somniem amb un concepte d'escola diferent. Compartim il·lusions i formulem desitjos. També anhelem i tirem de menys comunicar les nostres experiències.

Nosaltres hem volgut  compartir  amb tots vosaltres el nostre somni, un gran somni: El somni d'una escola ideal. Esta deuria fonamentalment solidaria, reivindicativa, respectuosa, plena de tresors, que evitarà la competitivitat,  que estimularà la col·laboració i l'espontaneïtat, que reconeguera el treball i l'esforç de qual se vol company o companya. Seria meravellós que esta escola fora també  imaginativa, descobridora i exigent. En definitiva , una escola que es mostrarà satisfeta i que contarà amb el respecte i col·laboració dels pares.

Tenim el convenciment de que tot es açò es possible; el que fa possible el nostre esforç constant; el reconeixement a vegades, de la nostra impotència i , en definitiva, hem d'estar convençuts del que hem fet.

Hem de tractar de fer-vos partícips  del nostres somni, i os hem invitat a compartir-ho amb nosaltres,ja que les/els mestres tenim en les nostres mans la capacitat de despertar  consciències, d'enriquir ments i cors, l'oportunitat de reconduir determinats valors que en l'actualitat pareixen perduts.

La nostra labor deduría assemblar-se a un junco que a pesar dels avatar  del vent, sempre permaneix dret.

Volem constatar que la nostra experiència amb vosaltres, ha sigut molt enriqueridora i gratificant..Desitjaríem tornar a trobar-nos , replegant junts aquest hermos i màgic camí impregnat de valors.

No ham volgut dir adéu a aquest somni, volem dir: Fins prompte! , dons com digue el poeta claudicar es  "morir un poc"

Gràcies per a fer-nos fer viure una experiència inoblidable

Amb molt amor

Ana i Josefa

CONTRACTE DOCENT DE 1923

CONTRACTE DOCENT  DE 1923

DOCUMENT HISTÒRICCONTRACTE DE MESTRES EN 1923

(TROBAT PER QUASUALITATEN Alas i Balas)

Este es un acord entre la senyoreta .............................................................. mestra , i, el Consell d’Educació de l’Escola  ...................................  per la qual la senyoreta ....................................................... acorda  impartir  classe durant  un període de vuit anys a partir del ... de setembre de 1923. El Consell d’Educació acorda pagar a la senyoreta ................................................................ la quantitat de 75 pesetes mensuals.

La senyoreta ............................................................................... acorda:

        1.- NO casar-se. Este contracte queda automàticament anul·lat i sense efecte si la mestra es casa

         2.- NO anar en companyia d’homes 

        3.- Estar en sa casa entre les 8:00 de la vesprada i les 6:00 del mati, a no ser que siga per a tendre la seua funció escolar

         4.- NO passejar-se per les gelateries del centre de la ciutat

         5.- NO abandonar la ciutat baix ningú concepte, sense permís del president del Consell de Delegats

         6.- NO fumar cigarrets. Este contracte quedarà automàticament anul·lat i sense efecte si es trobarà a la mestra fumant

         7.- NO beure cervesa, vi o whisky. Este contracte quedarà automàticament anul·lat i sense efecte si es trobarà a la mestra prenent cervesa, vi o whisky

         8.- NO viatjar en cotxe o automòbil amb ningú home excepte el seu germà o el seu pare

         9.- NO vestir roba de colors brillants

        10.- NO tenyir-se el cabell

        11.- Usar al menys dos enaigües

        12.- NO usar vestits que queden a més de 5 centímetres per damunt del turmell

        13.- Mantindre neta l’aula: 

        a) agranar el pis, al menys una vegada al dia 

        b) Fregar el pis de l’aula als menys una vegada per setmana amb aigua calenta

       c) netejar la pissarra al menys un vagada al dia

característiques del 3er cicle

característiques del 3er cicle aci tobeu tota la fonamentació al respecte del tercer cicle de primária

AL VOLTANT DELS RACONS D'AULA

EN AQUEST ENLLAÇ TENIU TOT EL QUE FA REFERENCIA A RACONS D’AULA (TECLEU DAMUNT)

QUALITATS DE CADASCU

QUALITATS D’Ú MATEIX
        Anima = es energia inesgotable.
 
        El pensament transcendeix d’ú mateix, ix d’ú fora.
       Cada pensament té un pes específic en la vida, moldegen la realitat (autocontrol, felicitat, salut, ...).
 
       Es a dir, es pot aconseguir tot amb els pensaments, sobretot si connecta amb la corrent de pensament positius i de be, perquè es crea un poder creador, per tant hem d’aprendre a usar l’anima per a viure millor.
 
        Aprendre  a utilitzar el poder creatiu del pensament:
        1. aprendre a distingir el que te fa be i del que te fa mal
        2. aprendre a distingir el pensament y bo del negatiu.
 
        Pensament negatiu = aquell que et lleva la pau, la tranquil·litat; aquell que et produeix malestar, infidelitat fins a ficar-se malalt.
 
        Pensament positiu = aquell que et dona pau, que et deixa tranquil, que et dona benestar, fidelitat i fins la salut.
 
        Les malalties son ficades per u mateix amb el desassossego i l’angoixa.
 
        Quan es sap distingir  un pensament positiu d’ú negatiu:
        * Canvia en cada instant el pensament negatiu que te desassossega per un pensament oposat en positiu, fica-ho en present en la teua ment.
 
        * El pensament positiu, pensa en cada instant que tens el be que necessites, per a cada petició has de creure-te-la ara i ja, perquè el pensament creador es lo bo per a la nostra vida. Fes el pensament com algo teu, vullgent-ho voluntàriament, conforme al que necessites.
        “Si vols el teu be, busca-ho”
        “Pensa en el be que necessites i pensa el que tens”
        “El mal desapareix de la vida al crear el be oposat al mal”
        “El mal més que un defecte del físic es el que tu penses d’eixe defecte”
        * Per gran que siga la be aconseguit es insignificant amb el be possible, infinit de Deu.
 
ELS EFECTES DELS PENSAMENTS:
    El pensament es com un cotxe, que està molt ben revisat, però quan li fiques la gasolina al dipòsit de la vida, si cau tot dins ,està ben usat, però si cau fora, es pren foc i fa malbé el cotxe.
 
    Usa voluntàriament la teua llibertat, i escolleix un pensament positiu per a funcionar be.

EL PACTE EN LA RELAXACIÓ

EL PACTE EN LA RELAXACIÓ:
- NO JUTJAR
- NO CRITICAR
- NO COMPARAR
 
         * NO JUTJAR-SE
         * NO CRITICAR-SE
       * NO COMPARAR-SE

GAUDIR DE LA VIDA

L’ART DE SER FELIÇ:
- RELAXACIÓ COMPLETA
- RESPIRACIÓ CIRCULAR
- CONSCIÈNCIA DELS DETALLS
- INTEGRACIÓ EN L’ÈXTASI
- FACES EL QUE FACES LA TEU DISPONIBILITAT ES SUFICIENT
         * Explora els canvis subtils
         * Inhala per la sensació més
         * Prominent
         * Disfruta tant com pugues

FUNCIONAMENT DE LA MENT

LES FUNCIONS DE LA MENT:
1)  CONSCIENT  (la pantalla de l’ordinador)
2) SUBCONSCIENT (el disc dur)
3) SUPRACONSCIENT (la llum elèctrica)
 
3 PRINCIPIS DE COM FUNCIONA LA MENT
* EXPANSIÓ:
“ tot allò en el que penses tendeixen a créixer o expandir-se ”
* REFLEXE
“ Crees allò en el que creus ”
“ Vore per a creure i creure per a vore ”
* PERMANÈNCIA
“ els pensaments i creences segueixen actius i creant els seus efectes fins que els canvies conscientment”

 
PERSONALIDAD
 Temas entorno al cambio
Responsabilidad como hombre
No tener responsabilidad para manejar
 
Adictos: enganchados con los niños
Mentiras personales: que se montan los adolescentes  por vivir
(resuelta positivamente)
 
 
RENACIMIENTO = REBIRTHING: Relajación, pensamiento pensamiento positivo, respiración consciente conectada.
 
LAS GRANDES CAUSAS DE LA NEGATIVIDAD
1.- El nacimiento
2.- Sindrome de dependencia parental
3.- Mentira personal
4.- Ley del Karma
5.- Urgencia subconsciente de la mente
  
SINDROME DE DESARROLLO PARENTAL
 
A.- Niñez : 3 - 12 años
 
B.- Mucha vitalidad activa
 
C.- N/ Padres Desaprobados = Rabia, Suprimida, Reprimida
 
D.- Rencores no resueltos. Miedos no reconocidos. Celos, envidias no permitidas, ... Si sienten  molestos por lo que hacen los niños sin saber porque  ...... Siente Rabia
 
E.- No se responsabilizan de sus sentimientos
 
F.- ¿ Còmo ?. Parar el origen de este mal estar.
 
G.- Desaprobación
 
H.- Disminuir
 
B.- Mucha vitalidad activa
 

                   LO QUE APARENTAMOS SER

  
                   ESQUEMAS DE SUPERVIVENCIA
     LO QUE CREEMOS QUE SOMOS
 
          MENTIRAS PERSONALES

AQUÍ  LAS RELACIONES CON LOS  DEMÁS

PATRONES DE  COMPORTAMIENTOI

 LO QUE SOMOS REALMENTE
 
  LEY ETERNA
 

AQUÍ ES LA BAJA AUTOESTIMA

LA UNIDAD

   
 
 

PRINCIPIS BÀSICS PER A LA ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

PRINCIPIS BÀSICS PER A LA ATENCIÓ A LA DIVERSITAT PRINCIPIOS BÁSICOS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 1.- Una confianza eficaz se consigue con el interes por aprender conceptos y procedimientos complementarios a los saberes básicos.

2.-El funcionamiento escolar necesita de la instrucción para interesar y motivar al dominio eficaz y complentario en ciertas áreas

3.- Clarificar la instrucción facilita la planificación del estudio, generando una confianza en su propia responsabilidad.

4.- La organización del aprendizaje planifica las actividades de forma independiente, al generar la confianza en una conducta responsable.

5.- Se aprende a dominar conceptos y procedimientos desde la propia evaluación.

6.- El feedback evaluativo motiva: planificar de forma independiente el estudio y fomenta la solicitud de ayuda.

7.- El tiempo dedicado a las experiencias hace disfrutrar del aprendizaje con más interes, centrándose en el tema.

8.- Se disfruta del arpendizaje independiente con esperiencias sin interrupciones, porque muestra el dominio desde la responsabilidad.

9.- Los alumnos al experimentar adquieren  estrategias y técnicas eficaces para el estudio, motivándose a aprender independiente en sus actividades (solicitando ayuda a los compañeros y responsabilizándose de su trabajo).

10.- Las experiencias positivas fomenta la adquisición de talentos y el interes por disfrutar con lo que hacen, porque les hace confiar en sus propias capacidades, como miembros de una comunidad.

11.- Se motiva: con estrategias alternativas, a estudiar, planificar actividades, dominiar eficazmente conceptos y procedimientos para completar sus conocimientos con confianza; y, cuando pueden  abodar las lecciones independientemente, al controlarlas y seleccionar objetivos y actividades. Por tanto pueden así adquirir la capacidad de aprender.

12.- Los alumnos disfrutan cuando: pueden elegir y planificarse sus tareas, controlando su progreso; son capaces de obtener ayuda de otro compañero desde la colaboración. Al mismo tiempo que se incrementa su interes

13.- Dar y recibir ayuda son experiencias positivas cara una buena colaboración, y, a su integración en la Comunidad Educativa.

14.- La capacidad de planificar actividades se adquiere desde el estudio independiente, el autocontrol  y feedback de su progreso a través del aprendizaje realizado en sus actividades, desde las lecciones

15.- Se aprende a pedir ayuda cuando se necesita, cuando se da y cuando se participa en grupos. 16.- La confianza, la responsabilización y el domnio de conceptos y procedimientos se consigue con la planificación, el autocontrol, la toma de decisiones, la petición de ayuda, la colaboración, y el aprendizaje complementario y eficaz.

17.- Se dan cuenta del autocontrol, cuando se introducen en un estudio independiente, al planificar sus actividades y al tomar decisiones, colaborando en los propios grupos.