Blogia
primariasagunt

ACTIVITAT: El diari de convivència

ACTIVITAT: El diari de convivència
NOM DE L’ACTIVITAT: el diari de convivència
CONTEXTPer a Primer Cicle de Primària.  Per treballar-ho,  principalment, als moments de tutorització amb els alumnes; encara, que després d’unes sessions de motivació, cada dia (al final) un alumne escriu el que ha passat destacable respecte a la convivència a l’aula
PROCEDIMENT  DE L’ACTIVITAT

- Motivem amb: frases que es diuen entre ells per vore les reaccions que provoquen; la dramatizació d’un enfrontament entre companys típic; reflexions del que passa i les seues conseqüències

- Donem unes pautes per escriure un esdeveniment, amb connectors per unir les frases i estructuració d’un escrit bàsic al respecte

- Demanem que cada alumne escriga el fet, des de el seu punt de vista

- Comparem els escrits entre companys per vore que falta

- Fem que cadascú done la seua versió i explicacions en veu alta del que creuen que ha passat

- Fem escriure als alumnes una altra vegada el escrit però tenint en conte totes les coes, aspectes i versions del que s’ha dit, amb la conclusió d’una morraleja final positiva per a tots

- Quan el docent veja , que els alumnes més o menys estan preparats, demanem que cada dia en orde de llista els alumnes tindran que escriure al diari el que ha passat, amb una visió objectiva que avarca totes les visions i donant una morraleja final

ASEPCTES LINGÜÍSTICSUtilització dels connectors: abans, després, durant, al final, des del punt de vista de ...., des del meu punt de vista, Escriptura (grafia) clara, per ser llegit pels alumnes que  vulguen

0 comentarios