Blogia
primariasagunt

ACTITUDS PER A RESOLDRE UN PROBLEMA

ACTITUDS PER  A RESOLDRE UN PROBLEMA

Les actituds per resoldre problemes està relacionat les 4 etapes de resolució: comprendre problemes, fer un pla, dur-ho a terme,  i revisar.

Altres actituds són:

-         pensar en imatges visuals, adoptar un punt de vista oposat ( suposar el contrari del que es vol demostrar), contemplar la situació final més que el seu desenvolupament, transferir relacions de continguts d’una situació a altra;

-         trobar alternatives, revisar els pressupostos o restriccions del problema, definir la idea dominant, descompondre la situació per a noves reestructuracions, ajornar el judicis fins a seleccionar com atacar el problema;

-         trobar analogies entre problemes, construir representacions gràfiques, raonament de les formes de resoldre

0 comentarios