Blogia
primariasagunt

LES 5 ETAPES PER RESLDRE UN PROBLEMA

LES 5 ETAPES PER RESLDRE UN PROBLEMA

Les 5 etapes per resoldre un problema:

1.- comprensió de l’enunciat:

1.1.- llegir el problema espai amb tranquil·litat

1.2- entendre totes les paraules

1.3.- distingir les dates del problema de la incògnita

1.4.- vora la relació entre les dates i la incògnita

1.5.- expressar el problema en les seues paraules

2.- comprensió del problema

2.1.- fer un dibuix  o esquema de la situació

2.2.- si les quantitats no son molt gran representar-les amb objectes

2.3.- si les quantitats son molt grans imaginar-se les dades més xicotetes

2.4.- si el problema esta plantejat de forma general, donar dades concretes a les dades i treballar amb ells. 

3.- Trobar varies estratègies de resolució

3.1.- trobar similituds amb altres problemes i vore com s’han resolt

3.2.- imaginar-se un problema més fàcil per resoldre-ho

3.3.- vore casos particulars per a que donen pistes per a la seua solució

3.4.- aprofitar un dibuix

3.5.- fer una bona notació per passar del llenguatge natural al matemàtic

3.6.- imagina el problema resolt, per vore la relació de la situació de aprtida amb la final

3.7.- imaginat el contrari del que vols demostrar

3.8.- es poden usar alguns trucs matemàtics

3.9.- vore un cas general que serà més senzill que un particular 

4.- Selecció d’una de les estratègies anteriors

4.1.- no acovardir-se

4.2.- no emprenyar-se en fer sempre la mateixa estratègia

4.3.- provar amb altres estratègies si una no et funciona

4.4.- tractar de aplegar fins al final 

5.- Reflexió del procés seguit

5.1.- vore el camí seguit i vore on estigueren els entrebancs

5.2.- com vares eixir dels entrebancs

5.3.- els moments de canvi de rumb

5.4.- entens la solució i si té sentit

5.5.- sabries fer-ho ara de manera senzilla

5.6.- aplicaries el mètode emprar a casos més generals

5.7.- podries resoldre altres situacions paregudes relacionades amb el tema

5.8.- quin ha segut la tendència del teu pensament (visual, analítica, lenta, ràpida, segura, dubtosa, variada monòtona, ..)

1 comentario

Montse -

Gràcies. Ens farà servei.