Blogia
primariasagunt

MODELS D'OPERACIONS PER A FER MULTIPLICACIONS

MODELS D'OPERACIONS PER A FER MULTIPLICACIONS

factor mutiplicatiu (tinc 7 pomes i tu tens 5 vegades les que jo tinc, quantes tens?)

addició repetida (compre 7 pomes cada dia, durant 5 dies, quantes tinc en total?)

raó: hi havia 5 persones i cada una d’elles tenia 7 pomes, quantes pomes tenim entre tots?)

 producte cartesià (hi ha 7 varietats de pomes, i de cada varietat 5 calibres diferents, quantes classes de pomes puc demanar?)

0 comentarios