Blogia
primariasagunt

MODELS DE LES OPERACIONS PER A LES SUMES:

MODELS DE LES OPERACIONS PER A LES SUMES:

afegir (tenia 5 pomes i compre 7, quantes tinc ara?)

ajuntar (tinc 5 pomes i tu tens 7 pomes, quantes tenim entre els dos),

comparar (tinc 5 més que tu. Sí tu tens 7, quantes  tinc?)

0 comentarios