Blogia
primariasagunt

MODELS D'OPERACIONS AMB DIVISIONS

MODELS D'OPERACIONS AMB DIVISIONS

per a la divisió:

repartir  (tenia 35 pomes per a repartir entre 5 persones, quantes per a cada u?)

agrupar (tinc 35 pomes i vull donar 5 per persones, quantes persones poden tindre la seua part?)

0 comentarios