Blogia
primariasagunt

DIA DE LA PAU

DIA DE LA PAU Dossier per al dia de la Pau
Possibles activitats per a aquest dia:
1.- L’escala per la pau:
Es tracta de escriure paraules en mig full apaissat, juntant-les unes amb altres per penjar-la per el sostre de la classe.
 
         1.a.- Com sugeixen aquestes paraules, fer una posada en comú entre tots els xics i xiquetes de la classe, escrivint-se a la pissarra.
         1.b.- Se passen a ordinador, en lletres grans amb vuit al mig per a ser pintades pels alumnes.
         1.c.- Es uneixen cada paraula per tal de formar una escala d’alpiniste
         1.d.- Es pot fer un colom que es situarà cada dia en el lloc o paraula on es vulga tractar o parlar.
 
2.- El mur dels missatges per la pau:
A una pared de l’aula es quadricula un tros de paper continu i a cada quadre es fica un sobre, dins del qual hi haurà un paper amb una idea o frase sobre la pau.
 
2.a.- Cadascú de la classe escriu un missatge de pau
2.b.- Cada dia els alumnes quan vulguen agarren un paper - missatge i fiquen un altre, açò es pot fer abans o darrere del dia de la pau.
2.c.- Una setmana després del dia de la pau o el mateix dia de la pau, es fa una posada en comú diguent cadascú el que li ha sugerit la frase que més li ha impactat.
 
3.- Mur de la vergonya:
         Es tracta de ficar totes les fotos de diaris que facen referència a guerres, desastres, . . .
 
         3.a.- Els alumnes es dediquen durant tot el primer trimestre o tot el més de gener a replegar imatges o fotocopiar.
         3.b.- Pegar-les a la pared (tros de paper continu)
         3.c.- Es pot fer després d’un temps exposades, fer una votació de la foto més impactant, comentant per què.
         3.d.- Fer una frase al voltant de la fotografía
 
 
4.- Els Joglars i Trobadors de la Pau:
         Consisteix en que a una cartolina gran, dibuixar un còmic que parle sobre alguna situació concreta, però que al final tinga una moralitat.
         Per grups de 3 membres.
         4.a.- Construeix i dibuixa el còmic
         4.b.- Preparar un ritme per poder contar-ho
         4.c.- Contar-ho a la resta de la classe, o les altres classes, de la següent manera: u disfrasat de joglar (com a la Edat Mitga), un altre soste la cartolina, i altre tocant el tabalet
         4.d.- Es poden després exposar al corredor de l’escola, i al costat de cadascú dels còmics, un lloc on cada alumne que vulge, escriga el seus pensaments.
         4.e.- Es pot fer una votació al còmic més . . .
 
5.- La torre per la pau:
         Es construeix amb una pila de caixes de cartró forrades amb paper (es convenient que la torre siga més alta que la altura dels alumnes i estiga situada a un lloc accessible per a ells), on els xiques o xiquetes escriuran, ficaran els seus dibuixos, titulars de noticies.

   Podem tindre dos torres, una possitiva i una altra negativa, de tal manera que la negativa es podria cremar el dia de la pau.

6.- El camí de la Pau:

         Es tracta de retallar siluetes de peus i ficar-les al sostre fent un camí i de quant en quant anar ficant frases que facen referència al tema.

         Seria convenient que el camí comence a principi de gener i estiga finalitzat el dia de la pau, i puga continuar a a la classe durant una setmana darrera del dia de la Pau.

         Es podria acabar amb “la pau  no es una meta es un camí que es deu fer entre tots”

7.- L’arbre de la Pau:

         Si hi ha algun arbre al pati, penjar d’aquest caixes.

         Aquestes caixes portaran dins objectes, com: pistoles, tanques, coloms, paraules, joguets bèl·lics, joguets per a compartir, ...

         Aquestes caixes apareixeran el dia de la pau, penjades a l’arbre, cda classe tindrà la seua caixa.

         7.a.- Tots els xiquets ixen al pati al costat de l’arbre, i canten (si se vol alguna cançó de la pau)

         7.b.- El director o cada tutor en ordre van agarrant la caixa per a la seua classe.

         7.c.- Es entra a l’aula, on els alumnes separaran els diferentes objectes, dintre de cada conjunt “negatiu” “possitiu”

         7.d.- Amb els negatius es ficaran a una gran caixa de deixalles que hi haurà al pati (i es ficarà davant de tots, un moment en el que totes les classes tornen a eixir i en silenci es deixaran caure dintre de la caixa)

         7.e.- Amb les coses possitives, es farà un mural que es situarà a la porta de cada classe.

         7.f.- Es pot donar un temps en cada classe ixca a vore com han quedat els murals.

         Posdata: son possibilitats de treball, les eixides al pati es poden coordinar per separat o amb passacarrer amb una pancarta.

 8.- La maceta de la Pau:

         Es tracta de fer flors on la fulla es puga escriure una paraula al voltant del tema.

         Cada flor es pot plantar a una maceta amb terra, o ficar-la al dibuix d’una maceta.

         Possibles alternatives

         Es pot fer per grups de 5 membres, on cada un representarà a un país,

I a la maceta s’escriu una frase al voltant de la unitat de tots els pobles.

 9.- El colom de la Pau:

Model A:

         Dins la silueta d’un colom es pot escriure una cançó amb la melodia “no volem cap que no estiga b........ (bis)”

         Amb la lletra

En valència: “No volem res de guerres i soldats(bis)./ Volem, volem, volem./ Volem la pau./ Volem, volem, volem./ Volem la pau al mon”.

         En angles: “Don’t want any about the war(bis). Want, want, want./ Want the peace./ Want, want, want./ Want the peace on the world”

 
Model B:

         Amb una silueta gran d’un colom amb cartró, cada alumne retalla una ploma que després pintarà per a col·locar-la el dia de la pau davant de tots.

 
Model C:

         Cadascú dels alumnes dibuixa i pinta un colom per a fer una girnalda que es penjarà al corredor o a la classe.

Model D:

         Quan se vol altra activitat que se vos ocurrisca, per favor compartir-la per a ampliar el dossier. Gràcies

 10.- Representació “”happenning”, Els 5 continents. 
EL MÓN EN BUSCA DE LA PAU
          ANTECEDENTS:

         Amb grups de 5 alumnes, vestits de diferents colors; un alumne amb el colom; i dos lectors. Europa = blanc, Àfrica = negre, Àsia = groc, Amèrica = marro, Oceania = blau o roig

          LECTURA

1)     INTRODUCCIÓ: Tal Vegada va ocorrer i pot ser que en un futur puga passar: els grups humans buscaven la Pau perduda, entre les deixalles de papers i altres qüestions.

 2)     BÚSQUEDA:   A on estàs Pau?

Estem buscant-te

Però no et trobem

I Quants records!

I Quants papers

de poemes i devocions!

 3)     DESCOBRIMENT DE LA PAU PER UN GRUP (grup negre): La pau es trobada per un grup, i la vol sols per  a ell, no la vol compartir, i l’amaga en el seu poblat.

COM SI LA PAU FORA PER A UN MÓN CONCRET!

4)     ENVEJES DELS ALTRES GRUPS: Aquest grup presumia de la

seua Pau, mostrant-se orgullós de la seua conquesta.

Es feien els prepotents.

Els altres continents miraven el que podia ser i no era.

Per aixó, se inventaren mil històries, lluites, guerres, envejes, racismes, diners, ideologies, . . . per a dir que ells eren els que deurien agafar-la.

Pau, tots et volem,

però ningú sap conseguir-te

Jo sóc més que tú per ser blanc

Jo sóc més ric que tú (marró)

Jo sóc més important (groc)

Per aixó et vullc

Jo sóc i com sóc es per a mi (roig o blau)

Pau, pau, et volem

I estem disposats a canviar,

A ser més oberts i tolerants


5)     COMPARTIR-LA:

Però la Pau por ser de tots:

si cadascú sap donar la má a l’altre;

si sap compartir les seues idees;

si sap dialogar per a fer pactes perennes;

si sap ajudar i sap rebre ajuda.


A les hores la Pau no existirà,

Però si tots la volem

Farem de la Pau la nostra realitat. 
 
RESPONSABILTAT          AMOR      ESTIMANT-SE                RESPETE                IGUALTAT         CORDIALITAT                     SINCERITAT          TRANQUILITAT      CONEGUTS             COMPARTIR         CONVIURE                SENTIR-SE                   AJUDA                    AMICS                     COMPANYS
ILUSIONS
 
per a fer un tebeo 

1
 
 
 
 
 
 
 
 2
 3
 4
 
 
 
 
 
 
 
 5
 6
 7
 
 
 
 
 
 
 
 8
 9
 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 11
 12
 13
 
 
 
 
 
 
 
 14
 15

COMIC:

0 comentarios