Blogia
primariasagunt

PNL per a docent

PNL per a docent

CARACTERÍSTIQUES DE LES PERSONES VISUALS:

1.- Moviments:

    Caminen sobre l’aire, van de puntetes, senyalen amb els seus ulls. Perlen ràpid. Van amb el cap arrere, i caminen erguids. Mengen les mans

2.- Veu:

   Parlen ràpid, , veu alta, trauiexen les seus imatges

3.- Respiració:

   El pit el duen alt, paren la respiració per vore algo millor

4.-Percepció:

    Prioritat ene l que veuen. Centrat en l’expresió del rostre i el manera de ser el missatge. Es trova incomóde si no el miren quan li parlen

5.- Concentració:

    Valora les explicacions precises i detalledes. Necessita il·lustrac ions i exemples. Prefereix el suport visual al abstracte. Es desconcentra ràpidament amb els seus pensame3nts i imaginacions

6.- Memoritza mb: imatges, llocs, fisonomies

1 comentario

Francesc Raga i Roca -

Cal aprendre les caracterìstiques de les persones visuals i dirigir-nos en el seu canal preferent pèr a millorar la comunicació.