Blogia
primariasagunt

PNL per a docent

PNL per a docent

EXERCICIS DE SINCRONITZACIÓ (RAPPORT):

1.- La distància. De a 2.

     - El seu interlocutor es mant inmòvil, i intenta modificar la seua distància respecte a ell i tractar de sentir en que modifica això la seua experiència.

     - Segons les ditàncies que hi ha entre els dossiga mes gran o menys Quì tiopus de vincle està en joc?

    - Si el interlocutor es qui modifica la seu distàcnia , Què senteixes?

2.- La relació:

   - Observe dos persones que conversen i tracte de saber quina de les dos ha establit la relació, o es du la conversa al seu lloc

   - Observa quin son els aspectes qeu ho demostren

3.- En grups de 3 . A actor, S. subjecte i T. testic:

   - S conversa amb A

   - A canvia de postura  i fa gests en el curs de la conversa

   - El T. te que donar-se conte i vore si S adopta els nous canvis

4.- En grups de 3 :A. actor, S. subjecte i T. testic

   - S diu una frase

   - A repetix la frase reflexant la qualitat de la veu i el seu ritme de repsiració

   - T. verifica

5.- Eng rups de 3 A. actor, S. subjecte i T. testic:

   - S conta una historia en vocabulari visual

   - T. li respon en visual

   - A tradueix a vocabulari auditiu

   - Es van turnant  fins que experimenten la sintonització  i la traducció al sistema sensorial

6.- En grups de 3 : A. actor, S. subjecte i T. testic

   - S conta una experiència en visual

   - A la conta en auditiu

   - T. la conta en kinestèsic

   - Desprès es canvien , de tal manera que hajen experiementat el 3 sistemes

7.- Acompanyar i conduir: grups de 3, A, B i C

    1er: A es trova amb B, i, comença a parlar-li; B li respon

    2n: C observa  i verifica que ha començat la relació (qui condueix  el joc, hi ha unlíder, qui dels dos s’adapta a la distàcnia que dona l’altre, hi sesació de malestar quan uns dels dos s’allunya

   3er: C omunica les seues observancions a A i B, i ells les verifiquen junts, el que ha percebut el C

   4t: es turnen els papers

3 comentarios

Ana Mª Peris Ruíz -

Con este ejercicio me he dado cuenta de que es muy dificil prestar atención a varios aspectos en una conversación. Estamos acostumbrados a fijarnos en el discurso, en las palabras del que habla, y no en los ojos, ni en la postura, etc.

marisol sanchez morell -

Después de haber realizado el ejercicio, me doy cuenta de que es complicado distinguir cual es el canal del que comunica. Por la mirada, parecía de un canal, pero si me fijaba en su lenguaje no deducía nada, y no prestaba atención ni a los ojos ni a la postura. Me ha resultado complejo, pero imagino que con la práctica mejorará.

Francesc Raga i Roca -

He ralitzat els exercicis i adir veritat no he notat grans canvis, no m'ha sigut possible establir "raport".
El la repetició de la frase en les mateixes parules i la mateixa entonació, preix que si que m'ha eixit prou bè.
A l'hora de contar la historiaen els tres sietemes de representació he constatat la diferencia dels tres sistemes i la necessitat de practicar mès.