Blogia
primariasagunt

PNL per a docent

PNL per a docent

DINÀMICA D’ACOMPANYAMENT

1.- PER grups de 3 persones

2.- cada persona agarra un d’aquestes idees que te que defensar

    a.- la postura masclista de l’home repecte a la dona

    b.- la postura segregacionista de la gent major a barris de la suea edat per a viure, separats de la gent jove

    c.- la postura de defensar que viure amb una secta es el millor.

3.- Durant 5’ cada persona parla defensant la postura asignada, i els altres intenten convencer-ho de altre aspecte diferent alque pensa

POSDATA: no es pot utilitzar les paraules NO i PERO

4.- Observar si l’altra persona canvia algun aspecte minim, i de quina manera

1 comentario

Francesc Raga i Roca -

El canvi de postura es pot produir si aconsequeim un "raport" correcte i avancem d'acord en acord partint dels punt on hi ha convergència i d'acord en acord, no es poden enfrontar directament i frontalment dos punt de vista distants, cal buscar primerament els punt d'encontre.