Blogia
primariasagunt

el valor del amor 2

el valor del amor 2

Ana i Josefa 

frases per a treballar l'amor:

- Hem de aprendre a utilitzar el llenguatge de l’amor connectant amb la nostra autenticitat, expressant els bons sentiments. Seria una forma de Amor cap als demés 

- Fem el que fem, deuríem fer-lo amb Amor. Cada situació te la seua bellesa. Deguem aprofitar-la 

- Una persona amb ira es presa del seu dolor. Seria bo no tenir mals sentiments cap a ella. En eixos moments es quan més necessita el nostre amor.

- El nostres cor te que sentir-se fort i segur, per a créixer, per a seguir caminant

- Si aconseguim unificar la força del cor i la força de la ment, les nostres accions, el nostres fets, tindran major èxit 

- Abans de pendre una decisió  seria bo pensar si va a generar al nostre voltant un estat de pau, o va a donar lloc a un conflicte. Açò també és una manera de Amar

- Un acte d’Amor es respectar la forma d’actuar i manifestar-se de les persones 

- NO podem trobar un equilibri entre ment i cor si no som coherents. Cada decisió deu alliberar-nos, deu ajudar a que els demés també es entén lliures

- Seria bonic parlar a la gent amb Amor

- La vida sense Amor no es vida. Eixe és el valor de l’Amor

- Per què totes les persones ens arreglem el cabell tots els dies i no ens arreglem el cor?

- El que tota persona necessitem realment es una comprensió correcta i precisa de lo que es l’Amor. L’Amor està basat en la comprensió, en la confiança mútua i en el respecte

- Una paraula dita amb Amor, pot suavitzar el sofriment d’un cor que sofreix

- Cada situació en la vida deguem afrontar-la , aleshores per què no afrontar-la amb AMOR ?

- Deguem permetre que l’Amor fluisca i refresca a tots amb la seua bellesa i tendresa , això renovarà i ens farà sempre calms, atractius i saludables

0 comentarios