Blogia
primariasagunt

CONTRACTE DOCENT DE 1923

CONTRACTE DOCENT  DE 1923

DOCUMENT HISTÒRICCONTRACTE DE MESTRES EN 1923

(TROBAT PER QUASUALITATEN Alas i Balas)

Este es un acord entre la senyoreta .............................................................. mestra , i, el Consell d’Educació de l’Escola  ...................................  per la qual la senyoreta ....................................................... acorda  impartir  classe durant  un període de vuit anys a partir del ... de setembre de 1923. El Consell d’Educació acorda pagar a la senyoreta ................................................................ la quantitat de 75 pesetes mensuals.

La senyoreta ............................................................................... acorda:

        1.- NO casar-se. Este contracte queda automàticament anul·lat i sense efecte si la mestra es casa

         2.- NO anar en companyia d’homes 

        3.- Estar en sa casa entre les 8:00 de la vesprada i les 6:00 del mati, a no ser que siga per a tendre la seua funció escolar

         4.- NO passejar-se per les gelateries del centre de la ciutat

         5.- NO abandonar la ciutat baix ningú concepte, sense permís del president del Consell de Delegats

         6.- NO fumar cigarrets. Este contracte quedarà automàticament anul·lat i sense efecte si es trobarà a la mestra fumant

         7.- NO beure cervesa, vi o whisky. Este contracte quedarà automàticament anul·lat i sense efecte si es trobarà a la mestra prenent cervesa, vi o whisky

         8.- NO viatjar en cotxe o automòbil amb ningú home excepte el seu germà o el seu pare

         9.- NO vestir roba de colors brillants

        10.- NO tenyir-se el cabell

        11.- Usar al menys dos enaigües

        12.- NO usar vestits que queden a més de 5 centímetres per damunt del turmell

        13.- Mantindre neta l’aula: 

        a) agranar el pis, al menys una vegada al dia 

        b) Fregar el pis de l’aula als menys una vegada per setmana amb aigua calenta

       c) netejar la pissarra al menys un vagada al dia

0 comentarios