Blogia
primariasagunt

CONTRACTE PER FIXAR COMPROMIS

CONTRACTE PER FIXAR COMPROMIS

CONTRACTE PER FIXAR UN COMPROMIS 

JO ...........................................................................................................................

En presència de ...................................................................................................

I amb da ......................................,

Assumeix el següent compromís: .............................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

al qual duré endavant  ............................ (dies , setmanes , ...)

utor /a:                          Pare / mare:                        Alumne/a

Nom:                              Nom:                                   Nom: 

.............................                .............................................         .........................

 En caso de xiquets /es menuts o amb problemes conductuals greus, se’ls deuria reforçar amb estímuls o premis que ell/a mateix  considera importants: assistir a un partit de futbol amb son pare, passar un dia amb el seu cossi, vore un programa de la TV que l’agrada molt, .......

0 comentarios