Blogia
primariasagunt

ESTABLIR LES NORMES DE CONVIVÈNCIA

ANA I JOSEFA 

COM ESTABLIR LES NORMES DE CONVIVÈNCIA AMB ELS ALUMNES:

1.- Establir les normes de convivència :

     . Consensuades, fent que comprenguen abans el sentit de la norma. Planificar conjuntament i discutir-les normes ensenya a tenir en compte el punt de vista dels altres, a consensuar i a comprendre  que els normes no són arbitraries, sinó que deriven del respecte als altres  i a un mateix

     . Clares: ha de saber què se li permet i què no

     . Lòguiques

     . Concretes

     . Realitzables: han d'estar d'acord amb el desenvolupament evoluitu del xiquet

     . Invariables, excepte casos que puguen ser previstos pel xiquet / a

     . Poques

    Cal també ser per a ells un model respectuós, demanant sempre disculpes quan ens equivoquem. NO podem dir-los que no criden per respecte als companys i cridar nosaltres o demanar-los que no insulten si nosaltres els ridiculitzem.

I quan no es compleixen les normes?

    La sanció:

                 - no és el més pedagògic ni eficaç, quan es converteix en un hàbit

                 - no sol guardar relació causa - efecte

                 - no ajuda a assumir responsabilitats

                 - Cada vegada necessitem major sanció per a aconseguir  el mateix efecte

    La impunitat: es pitjor que la sanció

    RRR: reconèixer el dany, reponsabilitat, reparació: suposa relacionar causa - efecte , assumint la responsabilitat

0 comentarios