Blogia
primariasagunt

LES TASQUES QUE TE QUE FER EL MESTRE AMB L'ESCRIPTURA

LES TASQUES QUE TE QUE FER EL MESTRE AMB L'ESCRIPTURA

- plantejar escrits dins d’una situació comunicativa final real

- organitzar ambients d’escriptura

- guiar durant tot el procés de redacció

- planificar els escrits

- fer esborranys

- donar pautes per al treball amb els seus materials corresponents

- fer la correcció com un procés didàctic

- fomentar la interacció entre els alumnes

- reflexionar el procés de l’escrit durant tota la seua elaboració

- la correcció te que estar en funció de millorar el text

- fer que la zona de desenvolupament proper vaja avançant (verbs i el seus usos, frases , ampliació de frases, ...)

- ajudar als alumnes a que exposen oralment els problemes que tenen

- preparar seqüències didàctiques per a cada tipus de text

- fer pensar als alumnes en qui es l’emissor, el receptor i el missatge a donar

- donar l’ortografia en referència als diferents escrits, segons el que siga necessari

- fer graelles per obtindre informació

- deixar que busquen amb un fum d’activitats la formula corresponent de l’escrit a nivell senzill

- Intervindre directament en totes les fases (planificació, escriptura i revisió), com exemple i guia

Facilitar la transmissió de la composició escrita entre les tres llengües

Contextualitzar amb una direcció intencionada de comprensió de la gramàtica

Donar exemples estructurats de tipus de text, per a fer repeticions i consolidar l’aprenentatge

Preparar una graella de seqüències per a cada tipus de text

Introduir a l’alumne en una situació aplicable

Fer preguntar que inciten a l’alumne a una trobada d’informació per respondre-les ampliament

Composar una graella para l’avaluació col·lectiva del escrit on es repleguen les errades que observen els alumnes i les que pot completar el mestre, dividir-la en paraules mal escrites, composició de la frase, sentit del que es diu o vol dir

Fer una graella de cada tipus de text (carta cartell, recepta, anunci, conte, ... ): nom del tipus de text, un exemple amb tots els elements bàsics, reflexions pràctiques de la utilització del llenguatge, paraules bàsiques a emprar, frases emprades en cada cas, característiques, intencionalitat de cada un dels tipus de text (per a que serveix, estructura, lingüística bàsica, ...)

0 comentarios