Blogia
primariasagunt

ACTIVITAT: Acta d'una assamblea de calsse

ACTIVITAT: Acta d'una assamblea de calsse
CONTEXTSegon de primària.  És una activitat de llengua que pot abordar-se en o des de la classe de Tutoria.  Es tracta de transcriure els acords pressos en l’assemblea de classe al llibre d’actes.  Es tracta d’un àmbit d’us pràctic de vida quotidiana referit al bloc de organització i convivència.  Per la seua complexitat, en estyes edats només el treballaríem en L1.
PROCEDIMENT

Durant el transcurs de l’assemblea i al final del debat de cada punt de l’ordre del dia, hem de redactar l’acord o acords pressos. 

A l’acabar cada punt els mestres demanarem al secretari del dia que intente resumir en poques paraules i de forma clara l’acord o acord que cal prendre.

Poden ajudar-lo la resta de companys.

Podem escriure la frase o frases i l’alumne prendrà nota en un full que farà d’esborrany.

Després ho passarà a un model de acta establert, que continuarà sent un esborrany fins que no siga llegit en la sessió posterior d’assemblea i aprovat per la resta de companys.

Aleshores ja podrà ser redactat de forma definitiva.

L’acta pot ser exposada al tauler de la classe durant un temps prudencial.

ASPECTES LINGÜÍSTICS

Prendre notes.

Síntesi.

Esborranys de treball.

L’acta: silueta, claredat i ordre.

0 comentarios