Blogia
primariasagunt

OBJECTIUS PER TREBALLAR L'ACOSTAMENT DEL LLIBRES DINS DEL PLA LECTOR

OBJECTIUS PER TREBALLAR L'ACOSTAMENT DEL LLIBRES DINS DEL PLA LECTOR

- Popularitzar la lletra impresa

- Ser una alternativa als mitjans de comunicació

- Facilitar i promoure el contacte amb els llibres.

- Facilitar l’acostament als llibres i crear el desig de conèixer obres

- Estimular a lectura amb activitats pràctiques, per fomentar el protagonisme divulgador de la lectura, amb llibres interessant d’acord a cada moment

- Dedicar part del temps escolar a la lectura, valorant-ho com un procediment positiu i important en l’educació integral de cadascú.

- Facilitar l’encontre amb missatges i significats d’un llibre

- Apropar afectivament i intel·lectualment un llibre

Estret de docuemts cedits per Alfons Muñoz

0 comentarios