Blogia
primariasagunt

OBJECTIUS PER VORE SON LES INTENCIONS DE ENTENDRE LA LECTURA DEL LLIBRES DINS DEL PLA LECTOR

OBJECTIUS PER VORE SON LES INTENCIONS DE ENTENDRE LA LECTURA DEL LLIBRES DINS DEL PLA LECTOR

- Aficionar a la lectura amb situacions que la facen necessària

- Apreciar les característiques argumentals i estilístiques d’un llibre

- Distingir la diversitat de tipus de llibres i identificar-los

- Definir les intencions de la lectura: per plaer, per actuar, per a documentar-se, per comunicar, per obligació, ...

- Fomentar l’escolta de la lectura per després fomentar l’acte voluntari i actiu de llegir

- Desenvolupar la capacitat de comprensió, d’interiorització i de comunicació de l’ésser humà

- Fomentar la utilitat de lectura dins d’una societat de producció i d’intercanvi, aprofitant la funció màgica del fet literari.

- Llegir sempre amb una finalitat (informació, de gaudir,...)

- Llegir implica comprendre, dominar habilitats i aprendre estratègies, ampliant coneixements i educant conductes i valors

- Ensenyar a llegir implica: tindre objectius clars, interrogar-se durant la lectura, fer inferències i suposicions,  extraure les idees principals, interpretar textos, ...

- Aconseguir una lectura progressiva de llibres i una expressió escrita paral·lela que confirme l’assimilació i  el pas a la lectura literària.

- Llegir amb un clar interès d’assabentar-se del que es diu i amb un propòsit de comunicar-se

- Llegir com a foment de la personalitat de l’ésser

- Emprar la lectura amb diverses finalitats: informativa, lúdica, i com a model per a les pròpies produccions

- Mantindre una empatia del que llig amb el text , per associar amb la memòria els camins de la fantasia, els relats, ... , per despertar la sensibilitat que condueix la imaginació

- Descobrir en la lectura, un vehicle per fer analogies, similituds,... entre la realitat i la creació

-  Millorar la velocitat i la comprensió lectora

- Ampliar el lèxic

-  Fomentar la lectura com un mig d’entendre l’expressió d’un autor en un col·loqui intern que es fa aprofundir en el recinte humà del ser.

-  Recrear personalment el que altre ha creat

-  Afavorir la dimensió estètica de la llengua.

- Familiaritzar en les relats de diversos escriptors

- Convertir en experiència viva les possibilitats de la llengua escrita, per a expressar idees

- Estimular la fantasia i la imaginació del xiquet (Gianni Rodari)

- Enriquir el vocabulari, a través de les paraules que es van fixant

- Despertar la seua sensibilitat i l’esperit crític

Estret de documents cedits per Alfons Muñoz

0 comentarios