Blogia
primariasagunt

ACTIVITATS DE GESTIÓ DE CENTRE DEL PLA LECTOR

ACTIVITATS DE GESTIÓ DE CENTRE DEL PLA LECTOR

- Grup encarregat de redactar el pla (organització i coordinació)

- Discussió del pla

- Sessions explicatives en cicle i nivell de les actuacions del pla per donar a conèixer-ho i també la seua relació amb el relació de la biblioteca

- Grup coordinador per fer un dossier de material per a l’aula , com el de la setmana del llibre / campanyes d’informació lectora / conta contes / maletes viatgeres /

- Campanyes de publicitat d’algun llibre de lectura

- Elaboració de llistes de llibres

- Confecció de un sistema de seguiment

- Fitxes de lectura

- Notes d’observació

- Presentació de llibres o enciclopèdies

- Elaboració de normes d’ús de la biblioteca i dels llibres

- Ampliació de la biblioteca amb aportacions personals

- Recomanacions de llibres

- Planificació de les Visites a la biblioteca ( de centre, municipal, ...)

- Elaboració d’activitats mensuals d’acord a campanyes o festivitats

- Informació als pares i motivar-los a la participació

- Xerrades o taules rodones per a formació en aquest tema

- Fer ressenyes de llibres

- Fitxes de lectura per afavorir la reflexió individual, destacant les parts important del llibre

- El professor te que estar ben informat de les lectures i llibres que poden interessar al seu alumnat

- Fer del llibre un objecte important en la vida del centre per a la realització de qualsevol activitat

- Elaboració d’una guia de lectures agrupant-los per temes

- El Club de lectura, amb un temps per a llegir, comentar, encara que la lectura principal es deu fer a casa.

- Moment del foment lector es al segon i tercer cicle de Primària, per el desenvolupament de la competència, per què es el moment  escolar on l’escrit passa a tenir un pes en l’aprenentatge, per la construcció de la imatge com a individu,

- L’hora del conte: dedicat a la narració oral, amb una periodicitat estable, dins un espai acollidor, fora de tota implicació escolar, on les relats tinguen un cicle temàtic, fent participar als xiquets, recolzant-se en el gest, la veu, coreografies,

- Fer ressenyes a autors i el seus textos, qüestionaris d’implicació, reclams visuals, proves d’ingeni,

Estret de documents cedits per ALfons Muñoz

0 comentarios