Blogia
primariasagunt

BLOCS TEMÀTICS D'EDUCACIÓ ARTISITICA A PRIMARIA

BLOCS TEMÀTICS D'EDUCACIÓ ARTISITICA A PRIMARIA

El bloc 1, Observació plàstica 

                    interpretació, indagació i anàlisi de l’entorn natural i de l’activitat i creacions humanes                     qüestions espacials

                     interpretació del significat de les imatges

                     anàlisi dels missatges icònics

El bloc 3, Escolta integradora de la percepció dels llenguatges plàstic i musical 

                    capacitats de discriminació auditiva

                    audició comprensiva

                    interpretació i creació musical

                    habilitats tècniques i capacitats vinculades amb la interpretació

                    estimular la invenció a través de la improvisació 

                   creació de produccions musicals basades en l’exploració

                   combinació de moviments i sons

                   referents culturals de la música

El bloc 2, Expressió i creació plàstica

                    exploració dels elements del llenguatge plàstic i visual 

                    tractament dels materials

                    expressar el que s’ha percebut 

                   planificació del procés d’elaboració

El bloc 4, Interpretació i creació musical (expressió en ambdós llenguatges) 

                 la percepció i l’expressió: del color, el ritme o la forma.

1 comentario

Ana -

De nuevo en marcha. Me alegra leerte.
Muchos ánimos.