Blogia
primariasagunt

3ra part de la programació per competències per al 1er Cicle de Primaria a l'àrea de Ct medi

 

PROCEDIMENTS

ACTITUDS

Debats

Inici en la interpretació d’escales

Interpretació bàsica dels canvis històrics

Aprenentatge de codis

Ús de l’ordinador i del internet

Selecció d’informació

Normes bàsiques de relació amb els altres

Processos de participació amb el grup

Reconeixement del patrimoni

Vocabulari bàsic dels temes

Aprenentatge autònom ??????????

Elaboració de metes bàsiques a investigar (que volem saber del tema)

 

 

 

Ús responsable de l’aigua

Reciclatge

Respecte per la natura i dels seues éssers vius

Conservació i protecció del medi natural

Acceptació del nostre cos

Alimentació sana

Pràctiques saludables

Higiene personal

Aprofitament responsable del temps lliure

Responsabilitat en les tasques domèstiques

Inici en les responsabilitat cíviques

Normes bàsiques com a vianant

Conservació de la nostra història

Reducció de la contaminació acústica

Estalvi d’energia

 

0 comentarios