Blogia
primariasagunt

conte del gat i el ratoli

conte del gat i el ratoli

CONTE  DEL GAT I EL RATOLI

 
PLANIFICACIÓ DE LES POSSIBLES ACTIVITATS A FER AMB EL CONTE PER TREBALLAR LES RELACIONS PERSONALS:
 
 
O.- BASE CURRICULAR
 
         Es tracta d’incloure aquest treball com un eix transversal dintre la dinàmica de classe. O com una activitat que pot funcionar en la funció tutorial, per fer comprendre les relacions de poder entre els diferents membres de la comunitat educativa.
 
O.1.- Objectiu general: “Fomentar el sentiment de solidaritat i tolerància, acceptant la diversitat, amb una acció pedagògica que evite la diferenciació”
 
         Objectiu d’Educació Infantil: “Tindre una actitut de respecte davant de les diferents característiques dels altres, començant a valorar-les”
 
         Contingut Conceptual : Normes elementals de relació i convivència.
         Contingut Procedimental: Coordinació, col·laboració,  ...
         Contingut Actitudinal: Acceptació de la pròpia identitat,
                                            Confiança amb les pròpies capacitats
                                            Acceptació de les diferències
                                            Actitut d’escolta i respecte al diàleg amb els altres
 
 
         Objectiu d’Educació Primària: “Apreciar la importància dels valors bàsics que regeixen la convivència humana i l’obrar d’acord amb ells”
 
         Contingut Conceptual: Convivència social. Armonització en la resolució de conflictes.
         Contingut Procedimental: Dramatització. Simulació.
         Contingut Actitudinal: Respecte a la diferències físiques. Rebuig a les desigualtats. Valoració del diàleg com a instrument per a solucionar problemes
 
 
 
 
 
 
I.- ACTIVITATS PRÈVIES
I.1.- Introduir els aspectes físics dels diferents animals: gat, gos,ratolí
         Amb fitxes per pintar o dibuixar els diferents animals, per tal de fer una exposició dels treballs fets.
 
I.2.- Explicar les raons de:  Per què el gos persegueix el gat ?
                                          Per què el gat persegueix el ratolí ?
 
I.3.- Fer marcares per a poder fer la representació del conte.
 
 

II.- CONTAR EL CONTE

II.1.- Representar-ho amb els diferents personatges, pels diferents alumnes.
 
II.2.- Utilitzar el text com amb una tècnica de relaxació, amb un música de fondo.
 
II.3.- Emprar els dibuixos realitzats al voltant del conte, i que els alumnes seguisquen el conte. Aquestes làmines es podem dibuixar o pintar pels xiquets abans.

III.- ACTIVITATS PER A DESPRÉS DEL CONTE

III.1.- Posada en comú, sense la utilització de les lamines, per vore que va sorgint dels alumnes
 
III.2.- Mostrar la làmina de Grans i Menuts: que els xiquets diguen que està pensant el ratolí rodejat de tots els gats, aleshores, els alumnes deurien comentar els sentiments d’aquest animalet. Els xiquets deurien mostrar el seu raonament, que li servirà al mestre per analitzar la personalitat de cadascú del seus alumnes.
 
III.3.- Les tres làmines del símbol d’igualtat: gat = gat, gos = gos, gat = gos. Es tractaria de ficar-les a la pissarra i que els nens digueren que pensen quan  tots són de la mateixa mida. Cara a traure una conclusió es farà a mena de frase, per a exposar-les a la classe.
 
III.4.- Mostra a una situació de polítics amb els emigrants: Es tractaria de fer comentaris al respecte. Amb la possibilitat que els alumnes feren un altre còmic on es reflexe les situacions de gats i ratolins.
 
III.5.- Què sents quan els majors ...?. davant d’aquesta pregunta que pensen quan els majors de l’escola es fiquen amb ells al pati o al carrer.
 
III.6.- Paraules: satisfactori, submissió, agressivitat, respete, igualtat, negociació, persones, força, dret, .....
 1er: explicar o buscar al diccionari el significat de cadascuna d’aquestes paraules;
 2na: es tractaria que es pintaren amb el color que creuen que li corresponga a cada paraula;
 3ª: situar en dos parts positives i negatives, en funció del que els afecte a ells;
 4t: trobar sinònims de les paraules positives;
 5ª: fer una poesia amb les paraules positives
 
III.7.- Pensaments: completar la fitxa a nivell de parelles, on els alumnes es comenten el que pensen en cada qüestió. Després es fa una posada en comú
 
III.8.- altres: Joc alternatiu
         * “Ratón que te pilla el gato”
-         Un alumne fa de gat i un altre de ratolí. La resta de la classe fa un cercle al voltant del ratolí. El gat es queda fora del cercle i deu entrar a pillar al ratolí que està dins, mentre que els xiquets canten “Ratón corre que te  pilla el gato/ una puerta se abre para entrar el gato”, i la cançò es repeteix fins a que el gat agafa al ratolí.
-         Es torna a repetir el joc, però ara el gat ha de ser pillat pel ratolí.
 
Es pot ficar a cada personatge una carasseta, per jugar.
 
Aleshores, després es pot fer una posada en comú del que sent, i expressa a la resta de la classe el seu paper.
 
* “Fer una construcció amb caixes”
         Folrar caixes amb diferents colors. Fer una torre alta amb una forma bonica. On tots els membres del grup deuen participar en dur caixes, i si pot ser ja folrades (si pot ser en la mateixa proporció).
         Els passos a seguir:
1)     el mestre forma els grups de 4 membres;
2)     encomanar caixes, cada grup decidiran quantes, de quina mida, de quins colors;
3)     un dia en classe es fa el projecte a fer amb les caixes que desprès duran, fent-se un dibuix de la torre que faran;
4)     quedar en un dia en dur les caixes, i que els alumnes parlen entre ells i les seues responsabilitats
5)     un altre dia es fa la construcció davant de tots cada grup realitza els seu treball d’acord a la proposta fet al dibuix.
6)     Després de la construcció es fa una posada en comú del que ha segut la dinàmica de realització, les relacions entre la gent, el comportament dels que treballen i dels que no.
 

0 comentarios