Blogia
primariasagunt

PNL per a docent

PNL per a docent

VOCABULARI QUE USEN EL DISTINTS TIPUS.

VISUAL: perspectiva, evident, brillant, lluir, imatge

Auditiu: parlar, escoltar, dir, ruidos, silènci.,

Kinestesic: suau, càlid, irritad, contactar, dolç

1 comentario

Francesc Raga i Roca -

Al realitzar el exercici he vist com un mateix missatge es por tranmetre per els diferents tipus de canals de comunicació i que per a establir un "raport" cal utilitzar el canal preferent del nostre interlocutor.