Blogia
primariasagunt

PLA DE CONVIVÈNCIA - LOE

ORDRE DEL 31 DE MARÇ DEL 2006, PER LA QUE ES REGULA EL PLA DE CONVIVÈNCIA DEL CENTRES. DOGV: 5255

MODEL DE PLA DE CONVIVÈNCIA

1.- Precisió dels comportament  i les circumstàncies

2.- Metodologia i procediments (relacionat amb el Projecte educatiu de centre)

3.- Objectius

4.- Continguts actitudinals

5.- Temporalització

6.- Mecanismes i procediments:

        6.1.- Planificació general d’activitats docents

        6.2.- Tutories

        6.3.- Recreo i activitats extra escolars

        6.4.- Accions complementaries i servissis

        6.5.- Família

        6.6.- Social –context

 

1 comentario

ceip palmerar -

Ens agradaria rebre el pla desenvolupat