Blogia
primariasagunt

PLA DE CONVIVÈNCIA - LOE

ORDRE DE 31 DE MARÇ DE 2006 PER REGULAR EL PLA DE CONVIVÈNCIA DELS CENTRES

MODEL PER ACCIONS LLEUS

 El tutor amb l’equip directiu i l’orientador dura endavant les següents tasques:

1er.- Obtindre  informació:

-        antecedents i conseqüències

-        alteració de la convivència

-        situacions

-        persones

-        característiques del fet ( si puntual o aïllat)

-        gravetat

2n.- Pronòstic inicial

-        disfunció del procés de ensenyança – aprenentatge

-        factors familiars, socials psicològics, marginalitat

3er.- Mesures – actuacions:

-        individuals

-        col·lectives:

o     taller d’habilitats socials

o     tècniques de relaxació

o     tècniques d’auto control

o     empatia

o     mediació

o     recolzament

4t.- Informació a familiars

0 comentarios