Blogia
primariasagunt

ACTIVITATS PER TREBALLAR LES NARRACIONS

ACTIVITATS PER TREBALLAR LES NARRACIONS
ACTIVITAT PER A L’EXPRESSIÓ ESCRITA
TEXT TIPUSPer a treballar la NARRACIONS
CARACTERISTIQUES

Transformació o explicació d’alguna cosa.

Comprovar els indicis, el plantejament, el desenvolupament, el conflicte i el desenllaç.

Estructura ordenada (que pot començar pel principi o pel final).

El punt de vista del que ho explica (intern o extern) i quin estil usa si directe (implicat, usa verbs en present, ho diu en primera persona, amb frases coordinades, l’acció va d’acord al que va dient) o indirecte (coneixedor, verbs en passat, ho diu en tercera persona, frases subordinades).

Narrador com un personatge de la historia o u que conta alguna cosa de la qual s’ha informat.

SITUACIÓ

Es tracta d’explicar la situació en què es va a fer la comunicació escrita. Donar les característiques en les quals desenrotlla la acció

Per exemple: narrar un notícia curiosa, un fet, transformar un còmic, una biografia, una idea

FASEPROPOSTA D’ACTIVITATSOBSERVACIONS
PLANIFICACIÓ

Analitzar un text (narrador, tema, protagonistes, conflicte, resolució, lloc, temps, ordre dels fets

Personal del verb que empra i el seu temps

Vore el qui, què, com, quan, on

Contrastar amb altre company el trets informatius d’una  narració

Analitzar un còmic: les pistes que dona als dibuixos i al bocadillos, ordenació d’unes vinyetes

Dividir una historia en 3 parts (plantejament, conflicte i desenllaç)

Vore la importància del personatges a una historia i les seues responsabilitats

Analitzar l’aspecte físic, la personalitat, la biografia

Reconstruir un esdevenint d’acord a unes pistes

Analitzar les diferents tipologies de lleteres d’un document que pistes per a una narració

Donar un grups de paraules  i inventar uns esdeveniments que ordenareu

 
TEXTUALITZACIÓ

Escriure la historia que es diu a un còmic com si fos un conte

Escollir els esdeveniments mes importants i narrar-los

Narrar els fets de la vida d’una persona o el que fa durant tot un dia, un any

Transformar una narració d’un estil a un altre (de directe a indirecte)

Inventar un fet amb un grup de paraules

Redactar el fragment d’un diari personal

Narrar una tafaneria

 
REVISIÓ

Explicar la historia,

Comprovar el que s’ha narrat amb el còmic  inicial

Vore si queda clar: els elements qui, què, com, quan i on; els temps verbals; les frases emprades

Es pot resumir el conflicte

Mantenir l’atenció del que ho llig

Intercanviar textos amb altres companys per vore la lògica del que s’ha dit

Analitzar les conseqüències d’un fet i vore si es congruent en el qual es diu a la narració

Reconstruir el text en funció del que ho ha de rebre

Llegir en veu alta i que els companys comproven si s’aplega a un desenllaç congruent

 

0 comentarios