Blogia
primariasagunt

ACTIVITATS PER TREBALLAR LA DESCRIPCIÓ

ACTIVITATS PER TREBALLAR LA DESCRIPCIÓ
ACTIVITAT PER A L’EXPRESSIÓ ESCRITA
TEXT TIPUSPer a treballar la DESCRIPCIÓ
CARACTERISTIQUES

Saber:

- quin es l’objectiu o què pretenem (quina informació elegim per descriure)

- des de quin punt de vista anem a escriure

- quina es la persona que ho va a rebre

SITUACIÓ

Es tracta d’explicar la situació en la qual es va a fer la comunicació escrita, donant les característiques en les que es va a desenrotllar la acció

Per exemple: les qualitats d’un producte, una anècdota, objecte perdut, conèixer gent, el poble, la casa, l’escola, un anunci, viatge, un amic,

FASEPROPOSTA D’ACTIVITATSOBSERVACIONS
PLANIFICACIÓ

Pluja d’idees

Explicar una anècdota, elegir el que es rellevant

Subratllar informació d’un text

Extraure els termes especialitzats

Recollir informació i interpretar-la

Llegir definicions

Fer un qüestionari

Llegir i vore diversos anuncis

Fer una llista de sensacions

Ordenar les idees per importància

Donar pistes o elements d’algo

 
TEXTUALITZACIÓ

Escriure en funció de les idees decidides

Descriure emprant termes

Redactar en funció de la informació treta a un qüestionari

Descriure com és un anunci

Fer un itinerari pel poble o barri

 
REVISIÓ

Endevinar l’opinió del que ho escriu

Anotar idees que es repeteixenContrastar les descripcions

Avaluar en funció del tipus de receptor

Llegir el text

Controlar l’aspecte visual del text

Reaccions que provoca en el que ho llig

Comprovar que transmeten tot el que es pretenia en principi

Comparar descripcions

 

0 comentarios