Blogia
primariasagunt

ACTIVITATS PER TREBALLAR LES EXPLICACIONS

ACTIVITATS PER TREBALLAR LES EXPLICACIONS
ACTIVITAT PER A L’EXPRESSIÓ ESCRITA
TEXT TIPUSPer a treballar la EXPLICACIONS
CARACTERISTIQUES

Enganxar la comprensió de la teoria amb la justificació de les conclusions, a llarg d’un escrit clar, estructurat i ordenat on: 1er es diu de que es parla (tema - idea); 2n, se justifica (detalls); 3er, es fa un resum del que s’ha dit (conclusions).

Per tant hi ha que tindre unes idees per explicar-les i fer-se entendre amb els raonaments donats

SITUACIÓ

Es tracta d’explicar la situació en la que es va a fer la comunicació escrita.

Donar les característiques en les que desenrotlla la acció

Per exemple: organització d’un llibre, comentari d’anècdotes,  defensar un tema donat, interpretar un text o un conte, una malaltia, fir el que ha passat i perquè, justificar el disseny d’un cartell, llistat d’fets i establir una relació justificada

FASEPROPOSTA D’ACTIVITATSOBSERVACIONS
PLANIFICACIÓ

Extraure les característiques d’un document

Saber a qui anem a convèncer

Trobar el significat d’algunes paraules i informació

Seleccionar informació en funció del que es vulga dir

Identificar les idees principals d’un text

Quines idees s’expliquen en cada paràgraf

Subratllar la conclusió d’un tema

Apuntar les idees que es donen del tema proposat

Cada alumne agarrar varies idees bàsiques per a fer després el seu raonament

Ordenar les idees per subtemes

Explicar una anècdota a un membre del grup i vore com se va transmeten i les seus transformacions

Llegir un poema i explicar-ho amb les paraules de cadascú

Donar significats a frases d’un text

Trobar la referència d’algunes paraules que es diuen a un text

Identificar fragments amb idees i agrupar-los desprésAssociar idees amb punts de vista de persona tipus

Canviar justificacions aclaracions en funció de la persona que deu rebre la informació

Agrupar idees semblants

Extraure els marcadors: conseqüència, causa, temporals, ...

Fer una justificació o reflexió del que es vol dir

 
TEXTUALITZACIÓ

Escriure la explicació del que es tracte

Reescriure un text amb les teues paraules justificant-ho

Escriure cada idea a un paràgraf amb el ordre de importància a l’argumentació

Explicar per escrit una anècdota

Elaborar un díptic, ...

 
REVISIÓ

Comparar-ho amb altres companys

Contrastar la informació fixant-se: la informació, frases i paraules desaparegudes, modificades o afegides al que primer

Marcar si s’ha dit la idea principal i el seu tema

Vore si es pot seguir el fil de l’argumentació

Comprovar si resulta fàcil de llegir i de ser entès

Fixar-se en: si l’objectiu està clar,  la informació es l’adequada, si està la idea principal i d’altres

Fixar-se en el significat que s’ha volgut transmetre

Si els paràgraf estan be encadenats

S’han utilitzat els connectors o marcadors adequats

Comprovar si te una estructura

 

0 comentarios